[Lyrics] Fuck You - Lily Allen

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Fuck you – Lily Allen

Look inside,
Look inside your tiny mind
Now look a bit harder
Cause we're so uninspired,
so sick and tired of all the
hatred you harbor

So you say
It's not okay to be gay
Well I think you're just evil
You're just some racist who
can't tie my laces
Your point of view is medieval

Fuck you (Fuck you)
Fuck you very, very much
Cause we hate what you do
And we hate your whole crew
So please don't stay in touch

Fuck you (Fuck You)
Fuck you very, very much
Cause your words don't translate
And it's getting quite late
So please don't stay in touch

Do you get,
Do you get a little kick out of
being slow minded?
You want to be like your father
It's approval your after
Well that's not how you find it

Do you,
Do you really enjoy living a
life that's so hateful?
Cause there's a hole where
your soul should be
Your losing control of it and
it's really distasteful

Fuck you (Fuck You)
Fuck you very, very much
Cause we hate what you do
And we hate your whole crew
So please don't stay in touch

Fuck you (Fuck You)
Fuck you very, very much
Cause your words don't
translate and it's getting
quite late
So please don't stay in touch

Fuck you, Fuck you, Fuck you,
Fuck you, Fuck you, Fuck you,
Fuck yooooou

You say
You think we need to go to war
well you're already in one
Cause it's people like you
who need to get slew
No one wants your opinion

Fuck you (Fuck You)
Fuck you very, very much
Cause we hate what you do
And we hate your whole crew
So please don't stay in touch

Fuck you (Fuck You)
Fuck you very, very much
Cause your words don't
translate and it's getting
quite late
So please don't stay in touch

Fuck you, Fuck you
Fuck you, Fuck you
Fuck you, Fuck you
Hãy nhìn vào,
Nhìn sâu vào nhân cách bé nhỏ của ngài đi
Giờ hãy nhìn kỹ hơn chút nữa
Vì chúng tôi quá đỗi tầm thường
Quá chán ngán và mệt mỏi
Với tất cả những thù hận mà ngài chứa chấp

Bởi ngài nói
Trở thành dân đồng tính chẳng ổn tẹo nào
Tôi đã nghĩ ngài quả thật xấu xa
Ngài chỉ là kẻ phân biệt chủng tộc
Ngài không đáng buộc dây giày cho tôi nữa
Quan điểm của ngài thật là cổ hủ

Mẹ kiếp ngài
Rất rất mẹ kiếp ngài
Vì chúng tôi căm ghét điều ngài làm
Và căm ghét cả lũ tay sai của ngài nữa
Vậy nên ngài đừng có dính dáng đến chúng tôi nữa

Mẹ kiếp ngài
Rất rất mẹ kiếp ngài
Vì những lời ngài đã nói ra không thể giải thích được đâu
Và nó đã quá muộn để rút lại rồi
Vậy nên xin đừng có dính dáng đến chúng tôi nữa

Liệu ngài có bị tống cổ vì tư tưởng chậm tiến của ngài không?
Ngài muốn được giống như cha ngài à
Sau những điều ngài đã phê chuẩn
Đó chẳng phải là cách ngài tìm được

Liệu ngài có thực sự thích sống cuộc đời bị mọi người ghét bỏ không?
Vì có một cái lỗ và đáng ra linh hồn ngài nên chôn vùi trong đó
Sự mất nhân tính của ngài thực sự đáng khinh

Mẹ kiếp ngài
Rất rất mẹ kiếp ngài
Vì chúng tôi căm ghét điều ngài làm
Và căm ghét cả lũ tay sai của ngài nữa
Vậy nên ngài đừng có dính dáng đến chúng tôi nữa

Mẹ kiếp ngài
Rất rất mẹ kiếp ngài
Vì những lời ngài đã nói ra không thể giải thích được đâu
Và nó đã quá muộn để rút lại rồi
Vậy nên xin đừng có dính dáng đến chúng tôi nữa

Ngài nói rằng
Ngài nghĩ chúng tôi muốn chiến tranh à
Ngài mới chính là kẻ muốn vậy đấy
Vì những người như ngài
Những kẻ muốn được số đông ủng hộ
Không ai muốn tán thành quan điểm của ngài đâu.

Mẹ kiếp ngài
Rất rất mẹ kiếp ngài
Vì chúng tôi căm ghét điều ngài làm
Và căm ghét cả lũ tay sai của ngài nữa
Vậy nên ngài đừng có dính dáng đến chúng tôi nữa

Mẹ kiếp ngài
Rất rất mẹ kiếp ngài
Vì những lời ngài đã nói ra không thể giải thích được đâu
Và nó đã quá muộn để rút lại rồi
Vậy nên xin đừng có dính dáng đến chúng tôi nữa


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top