[Lyrics] Freedom - Paul McCartney

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️This is my right, a right given by God
To live a free life, to live in Freedom

talkin' about Freedom
I'm Talkin' bout Freedom
I will fight, for the right
To live in Freedom

Anyone, who tries to take it away

Will have to answer, Cause this is my right

I'm talkin' about Freedom
I'm Talkin' bout Freedom
I will fight, for the right
To live in Freedom, yeah oh

(LEAD SOLO)

talkin' about Freedom

I'm talkin' bout Freedom
I will fight, for the right
To live in Freedom

Everybody talkin' bout Freedom
We're Talkin' bout Freedom
We will fight, for the right
To live in Freedom

Talkin' bout freedom

I'm talkin bout freedom
I will fight, for the right
To live in Freedom

I'm talkin' about Freedom
I'm talkin' about Freedom
We will fight, for the right
To live n Freedom

Đây là quyền lợi của tôi, một quyền lợi được Chúa trời ban tặng
Sống một cuộc đời tự do, sống trong tự do

Nói về tự do
Tôi đang nói về tự do
Tôi sẽ chiến đấu cho lẽ phải
Để sống trong tự do

Bất cứ ai cố tước đoạt nó

Tôi sẽ phải trả lời
Bởi đó là quyền lợi của tôi

Nói về tự do
Tôi đang nói về tự do
Tôi sẽ chiến đấu cho lẽ phải
Để sống trong tự do

(Dẫn solo)


Nói về tự do
Tôi đang nói về tự do
Tôi sẽ chiến đấu cho lẽ phải
Để sống trong tự do

Mọi người nói về tự do
Chúng ta nói về tự do
Tôi sẽ chiến đấu cho lẽ phải
Để sống trong tự do


Hãy nói về tự do
Tôi đang nói về tự do
Tôi sẽ chiến đấu cho lẽ phải
Để sống trong tự do

Tôi đang nói về tự do
Tôi đang nói về tự do
Tôi sẽ chiến đấu , cho lẽ phải
Để sống trong tự do


 
×
Quay lại
Top