[Lyrics] Free Fallin' - John Mayer

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532She's a good girl, loves her mama
Loves Jesus and America too
Shes a good girl, crazy 'bout Elvis
Loves horses and her boyfriend too

It's a long day living in Reseda
There's a freeway runnin' through the yard
And I'm a bad boy 'cause I don't even miss her
I'm a bad boy for breakin her heart

And I'm free, free fallin'
Yeah I'm free, free fallin'

All the vampires walkin' through the Valley
Move west down Ventura Boulevard
And all the bad boys are standing in the shadows
All the good girls are home with broken hearts

And I'm free, free fallin'
Yeah I'm free, free fallin'
Free fallin', now I'm free fallin', now I'm
Free fallin', now I'm free fallin', now I'm

I wanna glide down over Mulholland
I wanna write her name in the sky
Gonna free fall out into nothin'
Gonna leave this world for a while

And I'm free, free fallin'
Yeah I'm free, free fallin'
Cô ấy là một người tốt bụng và yêu mẹ của mình
Yêu Chúa Giê su và yêu cả nước Mỹ nữa
Cô ấy là một cô gái tốt bụng, phát điên vì Elvis
Yêu những chú ngựa và yêu bạn trai của cô

Đó là một ngày sống ở Reseda
Có một con đường xa lộ chạy trong mảnh sân
Và tôi là một thằng tồi vì thậm chí tôi chằng nhớ nhung cô ấy
Tôi là một thằng tồi vì đã làm tin em tan nát

Và tôi tự do, rơi tự do
Yeah tôi tự do, rơi tự do

Ma cà rồng đi xuyên qua thung lũng
Di chuyển xuống phía tây Ventura Boulevard
Và tất cả những chàng trai tồi đang đứng trước những chiếc bóng
Tất cả những cô gái tốt đang ở nhà với trái tim tan vỡ

Và tôi cảm thấy tự do, rơi tự do
Yeah tôi tự do, rơi tự do
Rơi tự do, giờ tôi đang rơi tụd do, giờ tôi đang
Rơi tự do, giờ tôi đang rơi tự do, giờ tôi đang...

Tôi muốn trượt xuống qua Mulholland
Tôi muốn viết tên cô ấy trên nền trời
Rơi tự do vào hư không
Rời khỏi thế giới này một chút

Và tôi tự do,
 
×
Quay lại
Top