[Lyrics] Forever yours - Janet Jackson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Forever yours

All that we've been through
It deepens the love that I feel for you
And with each passing day
The love that I feel makes me wanna say
When time passes no more
You can count on me to always be forever yours

I'll stay forever yours
Nothing can change my love
Nothing can change my love
(Forever yours)

Just like the ancient winds
They started, but never had an end
Just think of my love that way
As one through the years we're gonna stay
And oh, just one more thing
You can count on me to always be forever yours

I'll stay forever yours
No one can love you more
No one can love you more

Love, I have no fear
Just knowin' that you're near
Our love has all the signs
That we'll endure time

Baby, I love you so
Just can't imagine letting go
Without you nothing can be
You are the breath inside of me
And if the ocean ran dry
Don't you know, baby
That you could count on me to
Always be forever yours
Mãi thuộc về anh

Tất cả những gì đôi ta trải qua
Làm cho tình yêu mà em cảm nhận từ anh càng sâu đậm hơn
Và từng ngày trôi qua
Tình yêu, điều mà em cảm nhận khiến em muốn nói rằng
Khi thời gian không còn trôi nữa
Anh có thể tin rằng em mãi thuộc về anh

Em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh
Chẳng gì có thể thay đổi tình yêu của em
Chẳng gì có thể thay đổi tình yêu của em
(mãi thuộc về anh)

Cũng như những phương trời xa xưa ấy
Chúng đã bắt đầu nhưng chẳng bao giờ kết thúc
Hãy nghĩ tình yêu của em là chính là con đường
Băng qua những năm tháng của đôi ta
Ôi, chỉ một điều thôi
Anh có thể tin rằng em mãi thuộc về anh

Em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh
Chẳng ai có thể yêu anh nhiều hơn
Chẳng ai có thể yêu anh nhiều hơn

Tình yêu ơi, em không sợ
Chỉ biết rằng có anh kề bên
Tình yêu của đôi ta có tất cả những dấu hiệu
Đó là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi

Anh yêu,em yêu anh nhều lắm
Chẳng thể hình dung được nếu em không nghĩ đến nữa
Vắng anh không gì là có thể
Anh là hơi thở trong em
Và nếu như đại dương có chảy đến khô cạn
Anh biết không, anh yêu
Đó là anh có thể tin
 

×
Quay lại
Top