[Lyrics] Fire and Rain - James Taylor

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Just yesterday morning they let me know you were gone
Susanne the plans they made put an end to you
I walked out this morning and I wrote down this song
I just can't remember who to send it to

I've seen fire and I've seen rain
I've seen sunny days that I thought would never end
I've seen lonely times when I could not find a friend

But I always thought that I'd see you again

Won't you look down upon me, Jesus
You've got to help me make a stand
You've just got to see me through another day
My body's aching and my time is at hand
And I won't make it any other way

Oh, I've seen fire and I've seen rain
I've seen sunny days that I thought would never end

I've seen lonely times when I could not find a friend
But I always thought that I'd see you again

Been walking my mind to an easy time my back turned towards the sun
Lord knows when the cold wind blows it'll turn your head around
Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things
to come
Sweet dreams and Flying Machines in pieces on the ground

Oh, I've seen fire and I've seen rain

I've seen sunny days that I thought would never end
I've seen lonely times when I could not find a friend
But I always thought that I'd see you, baby, one more time again, now

Thought I'd see you one more time again
There's just a few things coming my way this time around, now
Thought I'd see you, thought I'd see you fire and rain, now
Chỉ mới sáng hôm qua, họ mới cho anh biết em đã mất rồi

Suasanne ơi, liệu pháp mà họ áp dụng đã kết thúc cuộc đời em
Sáng nay anh tản bộ ra ngoài và anh đã biết bài hát này
Anh chỉ không thể nhớ mình phải gởi bài này cho ai

Anh đã từng thấy lửa và anh đã từng thấy mưa
Anh đã thấy những ngày tốt đẹp mà cứ ngỡ chẳng bao giờ hết
Anh đã thấy những lúc cô đơn khi anh không thể tìm ra một người bạn
Nhưng anh luôn nghĩ rằng mình sẽ lại thấy em


Người có trông nom con không, Chúa Giê-su ơi
Người phải giúp con đứng vững
Người chỉ phải trông con qua một ngày nữa
Cơ thể con đớn đau và thời điểm của con đến gần rồi
Và con sẽ không trốn tránh điều đó đâu

[Điệp khúc]

Đã nghĩ vẩn vơ đến thời khắc êm dịu, lưng hướng về phía mặt trời
Chúa biết khi ngọn gió lạnh thổi sẽ làm đầu óc quay cuồng

Ừ, có khi nói chuyện điện thoại hàng giờ về những điều sắp xảy đến
Những giấc mơ ngọt ngào và Máy Bay (1) vụn vỡ trên mặt đất

Anh đã từng thấy lửa và anh đã từng thấy mưa
Anh đã thấy những ngày tốt đẹp mà cứ ngỡ chẳng bao giờ hết
Anh đã thấy những lúc cô đơn khi anh không thể tìm ra một người bạn
Nhưng anh luôn nghĩ rằng mình sẽ lại thấy em, một lần nữa, giờ đây

Cứ nghĩ anh sẽ nhìn thấy em một lần nữa
Có một số điều xảy đến cho anh lúc này, giờ đây

Cứ nghĩ anh sẽ thấy em, cứ nghĩ anh sẽ gặp em, lửa và mưa…
--
(1): ý nói ban nhạc trước đây của James Taylor, “The Flying Machine”, tan vỡ vì J.T nghiện.


 
×
Quay lại
Top