[Lyrics] Fight For You (ft.Stevie Hoang) - Iyaz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️[Iyaz]
It’s gonna take a lot
To drag me away from you
There’s nothing that
A hundred men or more could ever do
Just like the way down in Africa
It’s gonna take some time
But I know you’re worth fighting for


[Stevie Hoang]
I’ll fight for you
Oh ohh
I’ll fight for you
(Stevie Hoang)
Oh ohh
I’ll fight for you
(Iyaz in the building)

Oh ohh
I’ll fight for you
Oh ohh

[Stevie Hoang]
Girl I know everywhere we go
They don’t wanna see us together
Girl just don’t take your love away
Cause I’m willing to do whatever

Cause I don’t wanna see you cry
Girl, I just wanna be your guy
Just know that we will be alright
Cause as lovers we’ll prepair to fight

Cause baby I don’t wanna go another day
And I don’t wanna see another face
I’m not gonna let them tear us down
I’m doing this song, you know


[Iyaz]
I’ll fight for you
It’s gonna take a lot
To drag me away from you
There’s nothing that
A hundred men or more could ever do
Just like the way down in Africa
It’s gonna take some time

But I know you’re worth fighting for
Let’s go

[Stevie Hoang]
What they say
It don’t even matter
Cause they don’t really understand
What we have is gonna last forever
And I’mma do the best I can

Cause I don’t wanna see you cry
Girl, I just wanna be your guy
Just know that we will be alright
Cause as lovers we’ll prepair to fight

Cause baby I don’t wanna go another day
And I don’t wanna see another face
I’m not gonna let them tear us down
I’m doing this song, you know


[Iyaz]
I’ll fight for you
It’s gonna take a lot
To drag me away from you
There’s nothing that
A hundred men or more could ever do
Just like the way down in Africa
It’s gonna take some time

But I know you’re worth fighting for

[Stevie Hoang]
Now if you got someone
That’s worth fighting for
Don’t let nobody hold you down
Let me here you say ooo, ooo, ooo
(Ooo, ooo, ooo)
Say ooo, ooo, ooo

And if you find someone
That’s worth dying for
The one you can’t live without
Let me here you say ooo, ooo, ooo
(Ooo, ooo, ooo)
Ooo, ooo, ooo
(Ooo, ooo, ooo)

I don’t wanna go another day

And I don’t wanna see another face
I’m not gonna let them tear us down
I’m doing this song, you know

[Iyaz]
I’ll fight for you
It’s gonna take a lot
To drag me away from you
There’s nothing that

a hundred men or more could ever do
Just like the way down in Africa
It’s gonna take some time
But I know you’re worth fighting for

[Iyaz]
Sẽ phải mất rất nhiều thứ
Để mang tôi xa khỏi em

Không có điều gì
Mà hàng trăm thằng đàn ông, hay nhiều hơn nữa có thể làm
Cũng như ở Châu Phi
Sẽ mất một chút thời gian
Nhưng tôi biết chiến đấu vì em cũng đáng

[Stevie Hoang]
Tôi sẽ tranh đấu vì em
Oh ooh

Tôi sẽ tranh đấu vì em
(Stevie Hoang)
Oh ohh
Tôi sẽ tranh đấu vì em
(Iyaz trong tòa nhà)
Oh ohh
Tôi sẽ tranh đấu vì em
Oh ohh


[Stevie Hoang]
Em à, tôi biết
Cho dù mình đi đâu, họ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta cùng nhau
Đừng mang tình yêu của em đi mất
Vì tôi tự nguyện làm tất cả
Bởi tôi không muốn làm em khóc
Em à, tôi chỉ muốn làm người đàn ông của em mà thôi
Chỉ cần biết rằng chúng ta sẽ ổn cả
Là một đôi tình nhân, chúng ta sẽ chuẩn bị chiến đấu


Vì em à, tôi không muốn tiếp tục nữa
Và tôi cũng không muốn nhìn một gương mặt khác
Tôi sẽ không bao giờ để họ cản đường chúng ta
Tôi sẽ hát ca khúc này, em hiểu chứ

[Iyaz]
Sẽ phải mất rất nhiều thứ
Để mang tôi xa khỏi em
Không có điều gì

Mà hàng trăm thằng đàn ông, hay nhiều hơn nữa có thể làm
Cũng như ở Châu Phi
Sẽ mất một chút thời gian
Nhưng tôi biết em đáng để tranh giành mà
Bắt đầu nào

[Stevie Hoang]
Những gì họ nói
Không hề quan trọng

Bời họ không thật sự hiểu
Những gì chúng ta có sẽ là vĩnh cửu
Tôi sẽ làm những gì có thể
Vì tôi không muốn làm em khóc
Tôi chỉ muốn làm người đàn ông của em
Chỉ cần biết chúng ta sẽ không sao cả
Vì là một đôi tình nhân, ta sẽ chuẩn bị tranh đấu

Vì em à, tôi không muốn tiếp tục nữa

Và tôi cũng không muốn nhìn một gương mặt khác
Tôi sẽ không bao giờ để họ cản đường chúng ta
Tôi sẽ hát ca khúc này, em hiểu chứ

[Iyaz]
Tôi sẽ chiến đấu vì em
Sẽ phải mất rất nhiều thứ
Để mang tôi xa khỏi em
Không có điều gì

Mà hàng trăm thằng đàn ông, hay nhiều hơn nữa có thể làm
Cũng như ở Châu Phi
Sẽ mất một chút thời gian
Nhưng tôi biết vì em, tranh đấu cũng là đáng thôi

[Stevie Hoang]
Nếu em có người nào đó
Đáng để tranh đấu vì họ
Đừng để ai ngăn cản em

Để tôi nghe em nói ooo, ooo, ooo
(ooo, ooo, ooo)
Nói ooo, ooo, ooo
Và nếu em thấy ai đó
Mà chết vì họ em cũng sẵn lòng
Để tôi nghe em nói ooo, ooo, ooo
(ooo, ooo, ooo) x3

Vì em à, tôi không muốn tiếp tục nữa

Và tôi cũng không muốn nhìn một gương mặt khác
Tôi sẽ không bao giờ để họ cản đường chúng ta
Tôi sẽ hát ca khúc này, em hiểu chứ

[Iyaz]
Tôi sẽ chiến đấu vì em
Sẽ phải mất rất nhiều thứ
Để mang tôi xa khỏi em
Không có điều gì

Mà hàng trăm thằng đàn ông, hay nhiều hơn nữa có thể làm
Cũng như ở Châu Phi
Sẽ mất một chút thời gian
Nhưng tôi biết vì em, tranh đấu cũng là đáng thôi


 
×
Quay lại
Top