[Lyrics] Feel Again - Taio Cruz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️i believe that in time my heart will heal again
and i believe that in time my heart will feel again
so i keep on holding on (yeah)
so i keep on being strong (yeah)

cos i know one day i'm gonna feel again
i know one day i'm gonna feel again
and i know although my heart hurts now

i'll find a way to get up off the ground
cos i know one day i'm gonna feel again

i believe that this heart of mine can make it through
and i believe that my heart can make it over you
so i keep on holding on (yeah)
so i keep on being strong (yeah)

cos i know one day i'm gonna feel again
i know one day i'm gonna feel again

and i know although my heart hurts now
i'll find a way to get up off the ground
cos i know one day i'm gonna feel again

and though it's hard for me to breathe
and even harder to believe
i know that one day i'm gonna find
i'm gonna be just fine

cos i know one day i'm gonna feel again

i know one day i'm gonna feel again
and i know although my heart hurts now
i'll find a way to get up off the ground
cos i know one day i'm gonna feel again
Anh tin rằng đến lúc trái tim anh sẽ lại lành lặn
Và anh tin rằng đến lúc trái tim anh sẽ lại có cảm giác đó
Vì vậy anh tiếp tục níu giữ
Thế nên anh tiếp tục trở nên mạnh mẽ


Vì anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó
Anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó
Và anh biết dù lúc này trái tim anh đau đớn
Anh sẽ tìm ra một cách để thành công
Vì anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó

Anh tin rằng trái tim này của mình có thể vượt qua
Và anh tin rằng trái tim anh có thể có được em
Thế nên anh tiếp tục níu giữ

Vì vậy anh tiếp tục trở nên mạnh mẽ

Vì anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó
Anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó
Và anh biết dù lúc này trái tim anh đau đớn
Anh sẽ tìm ra một cách để thành công
Vì anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó

Dù để thở là điều thật khó khăn với anh

Và dù tin tưởng là điều còn khó hơn nữa
Anh biết một ngày anh sẽ tìm thấy
Anh biết sẽ tốt thôi

Vì anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó
Anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó
Và anh biết dù lúc này trái tim anh đau đớn
Anh sẽ tìm ra một cách để thành công
Vì anh biết một ngày anh sẽ lại có cảm giác đó


 

×
Quay lại
Top