[Lyrics] Far Away - Freedom Call

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The fever's flowing through my veins
The sound is driving me insane
I'm gonna live my life, cos I'm not born to die
I like it, you like, we like it

Far, far, far away
Party time all night and day
Far, far, far away
On the road, no time to stay
Far from home

I'm only living for today
Entertaining is my way
I'm gonna take you to my rockin' paradise
I like it, you like it, we like it

Far, far, far away
Party time all night and day
Far, far, far away
On the road, no time to stay
Far from home

Far away from home I feel the touch of paradise
Far away from home the world is mine

Every night we play this game
Sing with us and call our name
I like it, you like it, we like it

Far, far, far away
Party time all night and day
Far, far, far away
On the road, no time to stay
Far from home


Nỗi nghẹn ngào tuôn trào qua huyết quản
Thanh âm đang khiến ta bấn loạn
Ta sẽ sống cuộc đời ta, bởi ta nào sinh ra để chết
Ta thích thế, mi cũng thích, chúng ta đều thích

Xa, xa, xa xăm lắm
Suốt ngày đêm bữa tiệc mãi không tàn
Xa, xa, xa ngút ngàn
Trên lối đường dài chẳng một phút dừng chân
Khi xa mái nhà

Ta chỉ sống cho hôm nay
Tính cách ta đơn giản chỉ vua đùa
Ta sẽ đưa mi lên cõi thiên đường náo loạn
Ta thích, mi cũng thích, cả 2 ta đều thích thế

Xa, xa, xa vời vợi
Suốt ngày dài bữa tiệc có tàn đâu
Xa, xa, xa lắm
Trên lối đường dài chẳng một phút dừng chân
Khi xa mái nhà

Xa mái ấm ta cảm nhận thiên đường kia khẽ chạm
Xa mái nhà là thế giới của riêng ta

Bao đêm qua ta vẫn chơi đùa như thế
Hát cho nhau và thầm gọi tên nhau
Ta thích thế, mi cũng thích mà, và 2 ta đều thích

Xa, xa, và rất xa
Tiệc tùng qua bao ngày đêm ròng rã
Xa, xa, thật xa
Nẻo đường dài nào có đâu dừng bước
Khi xa mái nhà...

 
×
Quay lại
Top