[Lyrics] Fall Back Into Me - David Cook

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️We've been here before
We'll be here again so go on and rest your head
Before you lose it again
We're leaning on each other
Or at least I can pretend
That we didn't lose it all again
It could have been different
It could have all been the same

But now I'm standing at your front door, singing,

When everything's the same
And nothing ever changes
Will you fall back into me, oh
You see, everything's estranged
A million empty faces
So will you fall back into me?

Congratulations

You left me a little jaded and rejected
And so I lost it again
You chew me up, you throw away
As I continue to pretend
That we didn't lose it all again
I guess it's never different
I guess it's all the same
So now I'm bloodied by my fist, clenched, swinging


When everything's the same
And nothing ever changes
Will you fall back into me, oh
You see, everything's estranged
A million empty faces
So will you fall back into me?

I was a name across your lips
It's time to spit me out

I play the game; when my heart rips
It's time to hear me out
(Never do without)

When everything's the same
And nothing ever changes
Will you fall back into me
See, everything's estranged
A million empty faces

So will you fall back into me?

(Will you fall
We'll be here again
So go on and rest your head
Before you lose it again)

We're leaning on each other
Or at least I can pretend
That we didn't lose it all again, all again

Lose it all again
Ta đã từng ở đây trước kia rồi
Ta sẽ lại trở lại đó, vậy hãy cứ tiếp tục đi và để đầu óc của em nghỉ ngơi
Trước khi em lại đánh mất nó
Ta đang dựa vào nhau
Hay ít nhất anh cũng có thể giả vờ rằng
Ta chưa từng đánh mất nó
Có lẽ mọi việc đã khác rồi

Có lẽ mọi việc cũng vẫn thế thôi
Nhưng giờ anh đang đứng trước cửa nhà em, hát rằng

Khi mọi thứ vẫn y nguyên
Và chẳng có gì thay đổi
Liệu em có lại ngả vào vòng tay anh không
Em thấy đấy, giờ mọi thứ đều xa lạ
Cả triệu khuôn mặt trống rỗng
Vậy liệu em có lại ngả vào vòng tay anh không?


Xin chúc mừng
Em bỏ rơi anh lại đây với sự mệt mỏi
Vậy là anh lại đánh mất nó rồi
Em nghiền nát anh, rồi ném anh đi
Như là anh tiếp tục giả vờ rằng
Ta chưa từng đánh mất nó
Anh đoán rằng sẽ chẳng bao giờ khác được
Anh đoán rằng sẽ chỉ như thế thôi

Gìơ anh tự làm mình chảy máu, tự đánh mình, ép chặt mình, lắc lư

Khi mọi thứ vẫn y nguyên
Và chẳng có gì thay đổi
Liệu em có lại ngả vào vòng tay anh không
Em thấy đấy, giờ mọi thứ đều xa lạ
Cả triệu khuôn mặt trống rỗng
Vậy liệu em có lại ngả vào vòng tay anh không?

Anh là một cái tên thoảng qua môi em

Gìơ là lúc em thốt ra nó rồi đấy
Anh chơi một trò chơi, khi môi anh đã rách toạc
Gìơ là lúc để nghe anh đây
(Chẳng bao giờ bỏ đi được)

Khi mọi thứ vẫn y nguyên
Và chẳng có gì thay đổi
Liệu em có lại ngả vào vòng tay anh không
Em thấy đấy, giờ mọi thứ đều xa lạ

Cả triệu khuôn mặt trống rỗng
Vậy liệu em có lại ngả vào vòng tay anh không?

(Liệu em có ngả vào không
Ta sẽ quay trở lại đó
Vậy cứ tiếp tục đi và để đầu óc em nghỉ ngơi
Trước khi em lại mất tất cả)

Ta đang dựa vào nhau
Hay ít nhất anh cũng có thể giả vờ rằng

Ta chưa từng đánh mất nó
Mất đi một lần nữa

 
×
Quay lại
Top