[Lyrics] Evil Boy - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Those boys are always up to something,
And it's bringing me to tears cause,
Just before you get home it always just magically disappears.

Those boys are evil,
But before you get home them somehow always clean up the mess,
Those boys are evil,
Let me spell out for you mom,

E.V.I.L.B.O.Y.S

They built a rollercoaster,
And a beach in the backyard,
Drove cattle throug the city,
And messed up the boulevard,
They took me back in time when we went to that museum,
They built 50 feet tree house robots,
But still you didn't see them.


Those boys are evil,
Those crazy shimanigans caused me all kinds of distress,
Those boys are evil,
Sing it with me,
(E.V.I.L.B.O.Y.S).

I know you think they're saints,
But mom I'm here to tell,
Those B.O.Y.S they're just E.V.I.L,

Those boys are evil,
They're makin me feel like my head is in hydrolic press,
And that don't feel to good,
Those boys are evil,
Everybody,
( E.V.I.L.B.O.Y.S),
Thats what im talkin about,
E.V.I.L.B.O.Y.S ,
Thats right those boys are, EVIL LITTLE boys!
Bọn chúng đang định làm gì đó
Và nó làm con khóc vì
Khi mẹ sắp về nhà nó luôn biến mất rất thần bí

Bọn trẻ con đó là ác quỷ
Nhưng trước khi mẹ về nhà rắc rối đều được dọn sạch bằng một cách nào đó
Lũ trẻ đó là ác quỷ
Để con đánh vần cho mẹ nghe

L.Ũ.T.R.Ẻ.Á.C.Q.U.Ỷ

Chúng xây dựng cầu trượt
Và bãi biển ở sân sau
Đuổi gia súc qua thành phố
Làm náo động đường phố
Chúng đưa con quay về thời gian ở bảo tàng
Chúng nó còn xây cả robots từ nhà cây cao hơn 50 feet
Nhưng mẹ vẫn chưa nhìn thấy đâu


Bọn trẻ con đó là ác quỷ
Bọn chúng làm con lâm vào đủ loại rắc rối
Lũ trẻ đó là ác quỷ
Hát với tôi nào
(L.Ũ.T.R.Ẻ.Á.C.Q.U.Ỷ)

Con biết mẹ nghĩ chúng nó vô tội
Nhưng mẹ ơi con ở đây để nói
B.Ọ.N.T.R.Ẻ đó chỉ là Á.C.Q.U.Ỷ mà thôi

Lũ trẻ đó là ác quỷ
Chúng làm con điên đầu
Và con không cảm thấy khoẻ
Lũ trẻ đó là ác quỷ
Mọi người nào
(L.Ũ.T.R.Ẻ.Á.C.Q.U.Ỷ)
Đó là những gì tôi nói đến
L.Ũ.T.R.Ẻ.Á.C.Q.U.Ỷ
Đúng rồi đó, bọn chúng là những CON QUỶ NHỎ!

 
×
Quay lại
Top