[Lyrics] Everyday - Phil Collins

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


I got lost, couldn't find my way
and I guess there's nothing more to say
love can make you blind, make you act so strange
but I'm here and here I will stay

So everyday I cry
yes everyday I fall
do you ever wonder why, why I love everything about you


But everyday I say I'll try to make my heart be still
'til then every way there is to cry, ourselves to sleep we will

It picked me up, knocked me off my feet
I've got no way to explain
still I love you, love you, love you but this fire inside
will never see the light of day

So everyday goes by

and everyday I fall
it makes me wonder why,
my life's worth nothing without you

But everyday I say I'll try
to make my heart be still
'cos every way there is to cry,
ourselves to sleep, we will

You'll never know, no, no, no ,no ,no

you'll never know just how close we were
you'll never know, no, no, no ,no ,no
you'll never know
no you'll never see

The book closes and we try to forget
but I know that things won't change
how we feel, how life goes on
and that seems so strange


And so the light fades away
try, try, try as I may
I can't stop thinking about you
it seems my life's worth nothing without you

But everyday I say I'll try
to make my heart be still
'til then every way there is to cry,
ourselves to sleep, we will


Everyday, everyday you know I try so hard
everyday, everyday it gets a little harder
Anh lạc lối, không thể tìm ra con đường của bản thân
và có lẽ không còn gì hơn để nói
tình yêu có thể khiến bạn trở nên mù quáng, khiến bạn có những hành động lạ lùng
nhưng anh ở đây và sẽ ở lại đây

Vậy là nước mắt anh rơi mỗi ngày

Mỗi ngày anh đều gục ngã
Có bao giờ em tự hỏi tại sao, tại sao anh yêu mọi thứ thuộc về em

Tuy mỗi ngày anh đều nói sẽ cố gắng để trái tim anh còn nguyên vẹn
Nhưng mọi con đường vẫn là nước mắt, chúng ta hãy để chính mình ngủ yên

Nó nhấc bổng anh lên, ném anh ra xa
Anh không thể giải thích
Anh vẫn yêu em, yêu em nhưng bên trong anh đang cháy bỏng
Anh sẽ không bao giờ nhìn lại được ánh sáng ban ngày


Rồi từng ngày trôi qua
và mỗi ngày anh dều gục ngã
Nó khiến anh tự hỏi tại sao,
Cuộc đời anh không còn gì giá trị nếu thiếu em

Tuy mỗi ngày anh đều nói sẽ cố gắng
để trái tim anh còn nguyên vẹn
Bởi mọi con đường vẫn là nước mắt,
chúng ta hãy để chính mình ngủ yên


Em sẽ không bao giờ biết, không, không, không, không, không
Em sẽ không bao giờ biết làm thế nào chúng ta chia tay
Em sẽ không bao giờ biết, không, không, không, không, không
Em sẽ không bao giờ biết
Không, em sẽ không bao giờ nhìn thấy

Quyển sách đóng lại, và chúng ta cố gắng để quên đi
Nhưng anh biết những điều đó sẽ không thay đổi
Chúng ta đã cảm thấy những gì, cuộc sống đã tiếp tục như thế nào

Và những điều đó trông thật lạ

Và ánh sáng mờ dần
Cố gắng, cố gắng, cố gắng đến mức có thể
Anh không thể dừng nghĩ về em
Có vẻ như cuộc đời anh sẽ không còn gì giá trị nếu thiếu em

Tuy mỗi ngày anh đều nói sẽ cố gắng
để trái tim anh còn nguyên vẹn
Bởi mọi con đường vẫn là nước mắt,

chúng ta hãy để chính mình ngủ yên

Mỗi ngày, em biết mỗi ngày anh đã cố gắng thật nhiều
Mỗi ngày, mỗi ngày đều khó khăn hơn một chút


 
×
Top Bottom