[Lyrics] Etude - BoA

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Etude

매일 설레 이던 내 마음이 내일 이면 조금 바뀔까
아이처럼 마냥 웃게 될지 물라
너와 나 단둘이 ..어떡해..

아니 조금은 차갑게 ..해볼까
살며시 눈감고 졸린듯
너에게 기대어 보고 싶은걸 어째


*Just one 오래 기다려온
소원 지금 이루어질까
Never이젠 놓지 않아
지금 그대가 영원한 나의 Love Forever

나이 어려보인다면 안돼 제일 어른스런 옷으로
왜 이러는지 모르겠어
정말 너와 나 단둘이..말도 안돼..


아니 조금은 차갑게..해볼까
너에게 기대어 보고 싶은걸 어째

*Repeat

혹시나 그대가 먼저 말함 좋은데..
밤이 깊어만 가는데..대체 어떡해야해..Hey girl

*RepeatX2
=========================


Meh il suhl leh ee duhn neh mah eu mi
Neh ee li myuhn joh geum bah ggwil kkah

Ah ee chuh luhm mah nyahng woot kkeh dwel ji mohl lah

Nuh wah nah dahn doo li... uh dduk keh
Ah ni joh geu meun chah gahp kkeh... heh bohl kkah
Sahml myuh si noon gahm kko johl lin deut
Nuh eh geh gi deh uh boh goh si peun guhl uh jjeh


* Just one Oh leh gi dah lyuh ohn
Soh won ji geum ee loo uh jil kkah
Never ee jehn noh chi ah nah
Ji geum geu deh gah yung won hahn nah ee Love forever

Nah ee uh lyuh boh in dah myuhn ahn dweh
Jeh il uh leun seu luhn oh seu loh

Weh ee luh neun ji moh leu geh ssuh juhng mahl


Nuh wah nah dahn doo li... mahl doh ahn dweh...
Ah ni joh geu meun chah gahp kkeh... heh bohl kkah
Nuh eh geh gi deh uh boh goh si peun guhl uh jjeh

*Repeat

Hohk si nah geu deh gah muhn juh mahl hahm joh eun deh...
Bah mi gi puh mahn gah neun deh...
Deh cheh uh dduh keh yah heh... Hey girl


*Repeat X 2

************************************
English translation by: aheeyah.com

My heart used to flutter everday, but will that change tomorrow?
I might just smile like a little kid
You and me together alone... what will I do!!
Should I act a little coldly towards you?

I want to close my eyes and act sleepy
And I want to try and lean against you
*Just one The wish that I've waited for so long is coming true
Never I will never let you go now
You are my eternal love forever
I cant look young, Im gonna wear my most sophisticated clothes
I dont know why I am like this
Its really just you and me together alone... I cant believe this!!
Should I act a little coldly towards you?

And I want to try and lean against you
*Repeat
It would be good if you said something first
The night is getting deeper...
What should I do!? Hey girl~
*RepeatX2
Ngày nào trái tim em cũng đập loạn nhịp, liệu ngày mai nó có thay đổi không?

Có lẽ em nên tươi cười như một đứa trẻ con
Chỉ có anh và em bên nhau ... Em phải làm gì đây!!!
Em có nên tỏ ra lạnh lùng với anh không?
Em muốn nhắm mắt và giả vờ ngủ say
Và em còn muốn tựa người vào anh

*Một lần thôi, chỉ cần điều ước mong mỏi đã lâu của em thành hiện thực
Không bao giờ Không bao giờ em để anh đi
Anh mãi mãi vẫn là người em yêu


Nếu em trông không trẻ trung thì em sẽ mặc những bộ cánh sành điệu nhất

Em không biết vì sao mình lại thế này

Thật sự thì chỉ có anh và em ở bên nhau... Không thể tin được!
Em có nên tỏ ra lạnh lùng với anh không?
Em muốn tựa người vào anh

*Lặp lại


Nếu anh mở lời trước thì sẽ tốt hơn
Trời cũng đã dần tối rồi
Em phải làm gì đây !?

*Lặp lại X2


 
×
Top Bottom