[Lyrics] Englishman in New York - Sting

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


I don’t drink coffee I’ll take tea my dear
I like my toast done on one side
As you can hear it in my accent when I talk
I’m an Englishman in New York

See me walking down Fifth Avenue
A walking cane here at my side
I take it everywhere I walk

I’m an Englishman in New York

I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York
I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York

If “manners maketh man” as someone said
Then he’s the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile

Be yourself no matter what they say

I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York
I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York

Modesty, propriety can lead to notoriety
You could end up as the only one
Gentleness, sobriety are rare in this society

At night a candle’s brighter than the sun

Takes more than combat gear to make a man
Takes more than license for a gun
Confront your enemies, avoid them when you can
A gentleman will walk but never run

If “manners maketh man” as someone said
Then he’s the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile

Be yourself no matter what they say

I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York
I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York
Tôi không uống cà phê đâu, tôi sẽ chọn trà, em à
Tôi thích bánh mì nướng một mặt thôi

Khi em có thể nghe thấy giọng tôi lúc tôi nói
Tôi là một người Anh ở New York

Thấy tôi đang đi dọc Đại lộ Thứ Năm này
Một cây ba toong trong tay tôi
Tôi đem nó theo mọi nơi tôi tới
Tôi là một người Anh ở New York

Tôi là một người ngoài hành tinh, một vật thể lạ
Tôi la một người Anh ở New York

Tôi là một người ngoài hành tinh, một vật thể lạ
Tôi là một người Anh ở New York

Nếu "cách cư xử tạo nên một người đàn ông" như người ta nói
Thì anh ta sẽ là anh hùng của ngày hôm đó
Nó buộc người đó phải chấp nhận sự ngu dốt và nụ cười
Hãy là chính mình dù họ có nói gì đi nữa

Tôi là một người ngoài hành tinh, một vật thể lạ

Tôi la một người Anh ở New York
Tôi là một người ngoài hành tinh, một vật thể lạ
Tôi là một người Anh ở New York

Sự khiêm tốn, sự đúng đắn có thể dẫn đến sự nổi tiếng
Bạn có thể kết thúc như một người duy nhất
Sự lịch thiệp, sự điềm đạm thật là hiếm trong xã hội này
Vào đêm thì một ngọn nến còn sáng hơn mặt trời

Mất nhiều hơn là vũ khí để làm nên một con người

Mất nhiều hơn một giấy phép cho một khẩu súng
Đương đầu với kẻ thù của bạn, tránh họ khi bạn có thể
Một quí ông sẽ đi nhưng không bao giờ chạy

Nếu "cách cư xử tạo nên một người đàn ông" như người ta nói
Thì anh ta sẽ là anh hùng của ngày hôm đó
Nó buộc người đó phải chấp nhận sự ngu dốt và nụ cười
Hãy là chính mình dù họ có nói gì đi nữa

Tôi là một người ngoài hành tinh, một vật thể lạ

Tôi la một người Anh ở New York
Tôi là một người ngoài hành tinh, một vật thể lạ
Tôi là một người Anh ở New York

 
×
Quay lại
Top