[Lyrics] Dreamer - Ozzy Osbourne

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Dreamer

Gazing through the window at the world outside
Wondering will mother earth survive
Hoping that mankind will stop abusing her sometime

After all there's only just the two of us
And here we are still fighting for our lives
Watching all of history repeat itself
Time after time

I'm just a dreamer
I dream my life away
I'm just a dreamer
Who dreams of better days

I watch the sun go down like everyone of us
I'm hoping that the dawn will bring a sign
A better place for those Who will come after us ...
This time

I'm just a dreamer
I dream my life away oh yeah
I'm just a dreamer
Who dreams of better days

Your higher power may be God or Jesus Christ
It doesn't really matter much to me
Without each others help there ain't no hope for us
I'm living in a dream of fantasy
Oh yeah, yeah, yeah

If only we could all just find serenity
It would be nice if we could live as one
When will all this anger, hate and bigotry ...
Be gone?

I'm just a dreamer
I dream my life away
Today
I'm just a dreamer
Who dreams of better days
Okay
I'm just a dreamer
Who's searching for the way
Today
I'm just a dreamer
Dreaming my life away
Oh yeah, yeah, yeah
Kẻ mộng mơ

Nhìn qua khung cửa sổ thế giới bên kia
Tự hỏi rằng liệu mẹ trái đất có tồn tại mãi
Mong rằng nhân loại sẽ thôi đối xử tồi tệ với người

Sau tất cả sẽ chỉ có 2 chúng ta
Và nơi đây chúng ta vẫn chiến đấu cho sự sống
Hãy nhìn vào lịch sử bao đời nay
Thời gian nối tiếp thời gian đi qua.

Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Sống giữa muôn ngàn mộng ảo
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Mơ mộng về những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Tôi chứng kiến mặt trời lặn như ai đó trong chúng ta nằm xuống
Tôi hi vọng rằng bình minh sẽ mang tới một tín hiệu vui
Một nơi tốt đẹp hơn cho chúng ta cũng như thế hệ sau ta…
Thời điểm này

Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Sống giữa muôn ngàn mộng ảo
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Mơ mộng về những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Dù cho có sức mạnh tối cao như Chúa hay là Thánh Jesus
Điều đó chẳng là gì đối với tôi
Nếu như không có những người giúp đỡ thì hi vọng chẳng là gì cả
Tôi đang sống trong một cơn mơ của mộng tưởng.

Nếu chúng ta chỉ muốn tìm thấy sự thanh thản
Sẽ thực sự tốt đẹp nếu chúng ta có thể sống giản đơn
Khi nào tất cả giận dữ, thù ghét và cố chấp…. sẽ tan biến?

Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Sống giữa muôn ngàn mộng ảo
Hôm nay
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Mơ mộ
 
×
Quay lại
Top