[Lyrics] Down from His glory - Chúa Giê-xu lâm phàm - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Down from His glory,
Ever living story,
My God and Savior came,
And Jesus was His Name.
Born in a manger,
To His own a stranger,
A Man of sorrows, tears and agony.

O how I love Him! How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all.
The great Creator became my Savior,
And all God’s fullness dwelleth in Him.

What condescension,
Bringing us redemption;
That in the dead of night,
Not one faint hope in sight,
God, gracious, tender,
Laid aside His splendor,
Stooping to woo, to win, to save my soul.

O how I love Him! How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all.
The great Creator became my Savior,
And all God’s fullness dwelleth in Him.

Without reluctance,
Flesh and blood His substance,
He took the form of man,
Revealed the hidden plan,
O glorious myst’ry
Sacrifice of Calv’ry,
And now I know Thou art the great “I Am.”

O how I love Him! How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all.
The great Creator became my Savior,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
Đấng Thánh lâm phàm
Là câu chuyện sống động
Đấng Chủ Tể và Đấng Cứu Chuộc đã xuống thế gian
Ngài là Giê-xu
Ngài sinh ra trong máng cỏ
Vì 1 kẻ xa lạ như tôi
Ngài là Ðấng mang sầu não đau thương vì tôi

Chúa Ðấng tôi yêu thương!
Chúa Đấng tôi thờ phượng.
Lẽ sống cho lòng này.
Nhật quang của tôi.
Đấng tạo lập thế giới,
Đã chết thay cho tôi,
Tình yêu vẹn toàn của Đức Chúa Cha ngự trị trong chính Đức Chúa Con

Chúa chí nhân lâm phàm cách khiêm nhu
Đã mang đến chúng ta sự cứu chuộc
Vì trong bóng đêm mịt mù, toàn nhân thế đã tuyệt vọng.
Chúa chí nhân đầy hồng ân và mềm mại
Đã lìa bao hiển vinh huy hoàng.
Sống đê hèn chết đau thương vì tôi.

Không chút do dự
Giê-xu giáng sanh làm người, mang xác thịt hình hài.
Mở ra một kế hoạch huyền nhiệm
Một bí ẩn vẻ vang tuyệt vời
Sự hi sinh trên Đồi Sọ
 
×
Quay lại
Top