[Lyrics] Don't You Know Who I Think I Am? - Fall Out Boy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
A penny for your thoughts
But a dollar for your insides
Oh, a fortune for your disaster
I'm, just a painter and i'm drawing a blank

We only want to sing you to sleep
With your bedroom speakers oh oh
We need umbrellas on the inside
Give me this night

They say
Quitters never win
We walk the plank on a sinking ship
There's a room outside of my front door
That gets all my dreams oh

I could lend a penny
Of fools I am the worst of all
And I can't stop
Feeling sorry for myself

We only want to sing you to sleep
With your bedroom speakers oh oh
We need umbrellas on the inside
Give me this night

They say
Quitters never win
And we walk the plank on a sinking ship

There's a room outside of my front door
That gets all my dreams oh
They say
Quitters never win
And we walk the plank on a sinking ship
There's a room outside of my front door
That gets all my dreams oh

We only want to sing you to sleep
(With your bedroom speakers oh oh)
We only want to sing you to sleep
(With your bedroom speakers oh oh)

They say
Quitters never win
And we walk the plank on a sinking ship
There's a room outside of my front door
That gets all my dreams oh
They say
Quitters never win
And we walk the plank, we walk the plank
There's a room outside of my front door
That gets all my dreams oh

Walking down a memory lane
And though together we're lost
Walking down a memory lane
And though together we're lost
Một cắc cho những suy nghĩ của em
Nhưng một đô-la cho những giá trị bên trong em
Ồ, một gia tài cho những thảm họa của em
Tôi chỉ là một người họa sĩ và đang vẽ những khoảng trắng

Chúng ta chỉ muốn hát cho em ngủ
Với các loa trong phòng ngủ của em
Chúng ta cần những chiếc dù bật tung bên trong
Cho tôi đêm nay đi

Họ nói rằng
Kẻ bỏ cuộc chả bao giờ thắng
Chúng ta đi dò dẫm trên tấm ván trên một chiếc tàu chìm (1)

Có một căn phòng bên ngoài cánh cửa trước của tôi
Điều đó lấy tất cả những ước mơ của tôi

Tôi có thể cho mượn một xu
Của những kẻ ngốc, tôi là kẻ tệ nhất trong đám đó
Và tôi không thể dừng lại
Cảm thấy tiếc cho bản thân mình

[Lặp lại]

Đi xuống trên con đường kí ức
Và dù cùng nhau chúng ta đã lạc
[x2]

---
(1): "walk the plank": bịt mắt và đi trên một tấm ván b
 
×
Quay lại
Top