[Lyrics] Don't Tell Me - Madonna

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Don't tell me
Tell the rain not to drop
Tell the wind not to blow
'Cause you said so, mmm

Tell the sun not to shine
Not to get up this time, no no
Let it fall by the way
But don't leave me where I lay down

Tell me love isn't true
It's just something that we do
Tell me everything I'm not
But please don't tell me to stop

Tell the leaves not to turn
But don't ever tell me I'll learn, no no
Take the black off a crow
But don't tell me I have to go

Tell the bed not to lay
Like the open mouth of a grave, yeah
Not to stare up at me
Like a calf down on its knees

Tell me love isn't true
It's just something that we do
Tell me everything I'm not
But don't ever tell me to stop

Don't you ever tell me love isn't true
It's just something that we do
Don't you ever tell me everything I'm not
But don't ever tell me to stop

Don't you ever
Please don't
Please don't
Please don't tell me to stop

(Don't you ever tell me)
Don't you ever
Don't ever tell me to stop
(Tell the rain not to drop)

Tell the bed not to lay
Like a open mouth of a grave, yeah
Not to stare up at me
Like a calf down on its knees
Đừng nói rằng
Nói rằng mưa sẽ không rơi
Nói rằng gió sẽ không cuốn
Bởi vì em biết anh đã nói như thế,mm

Nói rằng mặt trời không phải để tỏa sáng
Không nên thức dậy vào lúc này, không không
Hãy để mọi thứ xoay theo đúng chiều của nó
Nhưng đừng rời xa em khi em nằm nghỉ nhé

Nói với em tình yêu không chân thật
Nó chỉ là một sự vật mà chúng ta đã gây dựng mà thôi
Nói với em mọi thứ mà em không biết
Nhưng đừng nói rằng em phải dừng lại nhé.

Nói rằng lá cây không thể rụng
Nhưng đừng nói rằng em phải tìm hiểu nhé, không không
Nói rằng một con quạ có thể không có màu đen
Nhưng đừng nói với em rằng em phải bước đi nhé

Nói rằng gi.ường không phải để nằm
Giống như mở nắp một cái mộ, yeah
Đừng nhìn em
Giống như một con bê nhìn vào đám rơm nhé

Nói với em tình yêu không chân thật
Nó chỉ là một sự vật mà chúng ta đã gây dựng mà thôi
Nói với em mọi thứ mà em không biết
Nhưng đừng nói rằng em phải dừng lại nhé.

Đừng nói với em tình yêu không chân thật
Nó chỉ là một sự vật mà chúng ta đã gây dựng mà thôi
Đừng nói với em mọi thứ mà em không biết
Nhưng đừng nói rằng em phải dừng lại nhé.

Đừng nhé anh
Làm ơn đừng
Làm ơn đừng
 
×
Quay lại
Top