[Lyrics] Don't Miss You - Amy Pearson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Was just the other day when you said to me
That you had enough
Told me that you wanna move on with your life
And now you sing to me the same old melody
That I’m still the one
You thought I’d hang around while you made up your mind

I used to say that you were everything
You got your way but not anymore

Did you think it would be that easy
Did you think I’d be back for more
Loving you was a big mistake cos I don’t miss you at all
Did you think I would wait forever
Baby like the others did before
Loving you was my mistake cos I don’t miss you at all

No, I don’t I don’t I don’t miss you

So here you are today trying to manipulate
But that won’t work this time
Cos baby don’t you know you’re the last thing on my mind
Not gonna hesitate don’t wanna recreate the dreams you broke in two
So I’ll pick up the pieces of my broken heart and be done

Did you think it would be that easy
Did you think I’d be back for more
Loving you was a big mistake cos I don’t miss you at all
Did you think I would wait forever
Baby like the others did before
Loving you was my mistake cos I don’t miss you at all

No, I don’t I don’t I don’t miss you

No, I don’t I don’t I don’t miss you
No, I don’t I don’t I don’t need you

I gottta move on with my life
Cos I don’t miss you at all

Did you think it would be that easy
Did you think I’d be back for more
Loving you was a big mistake cos I don’t miss you at all
Did you think I would wait forever
Baby like the others did before
Loving you was my mistake cos I don’t miss you at all
Chỉ mới là hôm trước đây thôi, khi anh nói với tôi
Rằng anh đã chịu đựng đủ rồi
Nói rằng anh muốn tiếp tục với cuộc sống riêng của anh
Và giờ thì anh lại hát lại điệu cũ
Rằng vẫn chỉ là tôi (người anh yêu)
Anh cho rằng tôi sẽ vẫn bên anh khi anh đang đắn đo lựa chọn

Tôi thường nói rằng anh là tất cả
Anh đã thuyết phục được tôi nhưng tất cả hết rồi

Có phải anh đã nghĩ điều đó rất dễ dàng?
Có phải anh đã nghĩ tôi sẽ quay trở về?
Yêu anh là sai lầm lớn nhất bời tôi chẳng thực sự nhớ anh
Có phải anh đã nghĩ tôi sẽ chờ đợi anh mãi?
Giống như những người con gái trước đây
Yêu anh là sai lầm lớn nhất bời tôi chẳng thực sự nhớ anh

Không, tôi không tôi không tôi không nhớ anh

Bây giờ anh muốn giữ tôi ở lại
Nhưng mà nó chẳng còn tác dụng gì nữa
Bởi anh không biết anh là điều cuối cùng trong tâm trí tôi
Không muốn ngập ngừng, không muốn mơ lại những mộng tưởng mà anh đã đập vỡ làm hai
Nên tôi sẽ nhặt những mảnh vỡ của trái tim minh là xong

Có phải anh đã nghĩ điều đó rất dễ dàng?
Có phải anh đã nghĩ tôi sẽ quay trở về?
Yêu anh là sai lầm lớn nhất bời tôi chẳng thực sự nhớ anh
Có phải anh đã nghĩ tôi sẽ chờ đợi anh mãi?
Giống như những người con gái trước đây
Yêu anh là sai lầm lớn nhất bời tôi chẳng thực sự nhớ anh

Không, tôi không tôi không tôi không nhớ anh

Không, tôi không tôi không tôi không nhớ anh
Không, tôi không tôi không tôi không cần anh

Tôi còn phải tiếp tục với cuộc sống của tôi
Bởi tôi chẳng nhớ anh chút nào

Có phải anh đã nghĩ điều đó rất dễ dàng?
Có phải anh đã nghĩ tôi sẽ quay trở về?
Yêu anh là sai lầm lớn nhất bời tôi chẳng thực sự nhớ anh
Có phải anh đã nghĩ tôi sẽ chờ đợi anh mãi?
Giống như những người con gái trước đây
Yêu anh là sai lầm lớn nhất bời tôi chẳng thực sự nhớ anh

 
×
Quay lại
Top