[Lyrics] Der Fuehrer's Face - Vast

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
When der Fuehrer says, "We ist der master race"
We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in der Fuehrer's face
Not to love Der Fuehrer is a great disgrace
So we HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in der Fuehrer's face
When Herr Göbbels says, "We own der world und space"
We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in Herr Göring's face
When Herr Göring says they'll never bomb this place
We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in Herr Göring's face

Are we not the supermen
Aryan pure supermen
Ja we ist der supermen
Super-duper supermen.

Ist this Nutzi land not good?
Would you leave it if you could?
Ja this Nutzi land is good!
Vee would leave it if we could

We bring the world to order
Heil Hitler's new world order
Everyone of foreign race will love der Fuehrer's face
When we bring to der world disorder

When der Fuehrer says, "We ist der master race"
We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in der Fuehrer's face
When Der Fuehrer says, "We ist der master race"
We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in der Fuhrer's face

When der Fuehrer says, we never will be slaves
We heil! Heil! But still we work like slaves.
While der Fuehrer brags and lies and rants and raves
We heil! Heil! And work into our graves.

When der Fuehrer yells "I got to have more shells"
We heil! Heil! For him we make more shells
If one little shell should blow him right to hell
We heil! Heil! And wouldn't that be swell?
Khi ngài Lãnh tụ nói, Chúng ta *nà* chủng tộc thượng đẳng
Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của ngài Lãnh tụ
Không biết kính yêu ngài Lãnh tụ là tội đáng muôn chết
Nên chúng phải HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của ngài Lãnh tụ
Khi Ngài Göbbels(2) nói, Chúng ta sở hữu cả thế giới và không gian
Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của Ngài Göbbels
Khi Ngài Göring(3) nói, Chúng sẽ không bao giờ bỏ bom được chỗ này
Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của Ngài Göring

Chúng ta là những người siêu việt đúng không
Những người Aryan thuần chủng siêu việt
*Đún* chúng ta *nà* những người siêu việt
Những người siêu siêu-bịp

Phải chăng ở Nutzi này không sướng?
Các người có bỏ đi nếu được?
*Đún*, ở đất Nutzi này rất sướng!
Nếu đi được cũng bỏ lâu rồi

Chúng ta đưa thế giới vào khuôn khổ
Hãy cùng hoan hô trật tự thế giới mới của Hitler
Tất cả những chủng tộc khác sẽ phải yêu kính chân dung lãnh tụ
Khi chúng ta phá thế giới này banh chành

Khi ngài Lãnh tụ nói, Chúng ta *nà* chủng tộc thượng đẳng
Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của ngài Lãnh tụ
Khi ngài Lãnh tụ nói, Chúng ta *nà* chủng tộc thượng đẳng
Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của ngài Lãnh tụ

Khi ngài Lãnh tụ nói, Chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải làm mọi
Chúng ta HOAN HÔ! HOAN HÔ! Cũng rứa làm việc như mọi
Trong khi những câu nổ, những lời dóc láo, những bài diễn văn khoác lác và những lời nói sảng của ngài Lãnh tụ vẫn nổi lình bình
Thì chúng ta vẫn HOAN HÔ! HOAN HÔ! và làm việc đến lúc xuống mồ.

Khi ngài Lãnh tụ la, Ta cần thêm đạn pháo
Chúng ta hoan hô! Hoan hô! Vì ngài chúng ta làm thêm đạn pháo
Nếu lỡ một quả đạn nhí tiễn ngài xuống địa ngục
Chúng ta hoan hô! Hoan hô! Thế chẳng phải tốt lắm sao?

 

×
Quay lại
Top