[Lyrics] Dear Carolina - This Love

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You said you'd be in Carolina
But I knew I'd only find you writing letters
And telling your closest friends is just too much
But we both know this is going nowhere fast
I've had more than enough half-hearted promises
I've had more than enough
I've had more than enough,more than enough


I know you never meant to say
That everything will be okay
When I lie in your arms at night
And you lie with your lips every time that we kiss
You should have just said no
You should have just said go
Oh, you should have said nothing at all

Drop the act, let's not pretend

We won't ever have back then or feel like this again
We both know this is going nowhere fast
I've had more than enough of these pointless arguments

I know you never meant to say
That everything will be okay
When I lie in your arms at night
And you lie with your lips every time that we kiss
You should have just said no

You should have just said go
Oh, you should have said nothing at all

You said you'd be in Carolina
But I knew I'd only find you writing letters
And telling your closest friends is just too much
But we both know this is going nowhere fast
I've had more than enough half-hearted promises

I know you never meant to say

That everything will be okay
When I lie in your arms at night

I know you never meant to say
That everything will be okay
When I lie in your arms at night
And you lie with your lips every time that we kiss
You should have just said no
You should have just said go

Oh, you should have said nothing at all
Em nói em ở Carolina,
Nhưng anh biết anh chỉ thấy em đang viết những là thư
Và trò chuyện với bạn bè của em quá nhiều
Nhưng đôi ta biết điều này chẳng đi tới đâu
Anh đã nhận quá đủ những lời hứa nửa vời
Anh đã nhận quá đủ
Anh đã nhận quá đủ, quá đủ rồi


Anh biết em chẳng bao giờ có ý nói
Rằng mọi thứ sẽ ổn
Khi em nằm vào vòng tay anh trong đêm
Và em lừa dối đôi môi của mình mỗi khi chúng mình hôn
Em có cần phải nói "không"
Em có cần phải nói "em đi"
Ôi em có cần phải nói "chẳng có gì hết"...


Tạo ra những cử chỉ, không cần giả vờ làm gì
Chúng mình sẽ chẳng bao giờ trở lại khi ấy hay lại cảm thấy như thế
Nhưng đôi ta biết điều này chẳng đi tới đâu
Anh đã nhận quá đủ, những lý sự cùn

Anh biết em chẳng bao giờ có ý nói
Rằng mọi thứ sẽ ổn
Khi em nằm vào vòng tay anh trong đêm
Và em lừa dối đôi môi của mình mỗi khi chúng mình hôn

Em có cần phải nói "không"
Em có cần phải nói "em đi"
Ôi em có cần phải nói "chẳng có gì hết"...

Em nói em ở Carolina,
Nhưng anh biết anh chỉ hấy em đang viết những là thư
Và trò chuyện với bạn bè của em quá nhiều
Nhưng đôi ta biết điều này chẳng đi tới đâu
Anh đã nhận quá đủ những lời hứa nửa vời


Anh biết em chẳng bao giờ có ý nói
Rằng mọi thứ sẽ ổn
Khi em nằm vào vòng tay anh trong đêm

Anh biết em chẳng bao giờ có ý nói
Rằng mọi thứ sẽ ổn
Khi em nằm vào vòng tay anh trong đêm
Và em lừa dối đôi môi của mình mỗi khi chúng mình hôn
Em có cần phải nói "không"

Em có cần phải nói "em đi"
Ôi em có cần phải nói "chẳng có gì hết"...

 
×
Quay lại
Top