[Lyrics] Dead 2 Me - Claude Kelly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️yeah, yeah
na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah

baby no this ain't just a dream
there ain't no happy ending tonight
i told you if you kept pushing me
that should bring out the dark side (yeah)

won't let your words infect me again
and now my heart is cold as stone
this wasn't now i thought i should end
and i just want you to know

that i bet you never thought the day would come
that i don't need you in my life
and you never thought i'd be the one
saying bye bye bye bye

i now i don't even miss your face
don't care that i hear your name
no, you're dead to me

na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah

all the sorrys that you're telling me now
go in one ear and right out the other
if it's killing you that i'm not around

wait til you see me with another (other)

cos i bet you never thought the day would come
that i don't need you in my life
and you never thought i'd be the one
saying bye bye bye bye
i now i don't even miss your face
don't care that i hear your name
no, you're dead to me


and now i can pass you on the street
i don't give a damn so i won't speak
all of the pain and the memories going up in flames

na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah


i bet you never thought the day would come
that i don't need you in my life
and you never thought i'd be the one
saying bye bye bye bye
i now i don't even miss your face
don't care that i hear your name
no, you're dead to me
yeah, yeah
na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah
yeah, yeah
na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah

Em yêu, ôi không, đó không phải chỉ là giấc mơ,

Không phải không có kết thúc tốt đẹp tối nay.
Anh đã nói với em nếu em tiếp tục đẩy anh ra,
Rằng nên làm rõ những mặt tối (yeah)
Sẽ không để những lời của em lây nhiễm anh lần nữa đâu.
Và giờ đây trái tim anh lạnh như đá vậy.
Anh không nghĩ anh nên chấm dứt và anh chỉ mong em hiểu được.

Anh cược rằng em chưa bao giờ nghĩ rồi một ngày sẽ đến,
Anh không còn cần em trong cuộc sống của anh nữa.

Và em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là duy nhất.
Nói chia tay....
Bây giờ anh thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt của em,
Không còn chú ý mỗi khi nghe thấy tên em.
Ôi không, với anh em đã chết.

na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah

Tất cả những lời xin lỗi em đang nói với anh,

Đi qua một bên tai và ra khỏi tai kia.
Nếu nó đang giết em, anh không ở bên, và em chờ đợi
Cho đến khi em thấy anh cùng với người khác (người khác).

Anh cược rằng em chưa bao giờ nghĩ rồi một ngày sẽ đến,
Anh không còn cần em trong cuộc sống của anh nữa.
Và em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là duy nhất.
Nói chia tay....
Bây giờ anh thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt của em,

Không còn chú ý mỗi khi nghe thấy tên em.
Ôi không, với anh em đã chết.

Bây giờ anh có thể đi qua trước mặt em trên đường.
Anh không quan tâm vì vậy anh sẽ không nói.
Tất cả những đau đớn và những kí ức bùng lên như những ngọn lửa.

na na na na na na yeah
na na na na na na yeah
na na na na na na yeah

na na na na na na yeah

Anh cược rằng em chưa bao giờ nghĩ rồi một ngày sẽ đến,
Anh không còn cần em trong cuộc sống của anh nữa.
Và em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là duy nhất.
Nói chia tay....
Bây giờ anh thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt của em,
Không còn chú ý mỗi khi nghe thấy tên em.
Ôi không, với anh em đã chết.


yeah, yeah
na na na na na na na yeah
na na na na na na na yeah

 
×
Quay lại
Top