[Lyrics] Danny's Story - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Sit down and I'll tell you a story

When I was a boy down in South Illinois
I heard a man playing blues what a wonderful noise.
He had an old guitar but not a dollar to his name.
Making music so sad but he was happy just the same.
He gave me a wink and said son let me share the news.
If you want a happy life you've got to learn to sing the blues.
I asked my daddy for a guitar I begged and I plead.
I said I wanted to play the blues and he just nodded his head.
Daddy said when he was my age boogie-woogie was the thing.
Just take the blues a round trip and add a little swing.
Music has the power that without it he'd have sworn
That he'd have never had met my mom and I wouldn't have been born.

So what's this?
This is psychedelia
It's where the guitar solo came from
No I mean what with all the colors
I have no idea

I kept learning all the powers my guitar had
I made it go walka-walka till it was so good it was bad.
Just make a face and stop that face you can make that rhythm pump.
So this is the blues
Just in a way that makes you want to shake your rump.
I can make you clap your hands
I can make you do a dance.
If you want to shake your booty my friend you've got to give the funk a chance.

Metal!
Pound your fist in the air!
Metal!
Wave your head full of hair!
It's crunchy and it's nasty full of bad attitude.
Your parents will think you're crazy!
Your neighbors will think you're rude!
Believe it or not it's all the blues again!
You just add a little fuss and turn your amp up to ten!
Music has the power to change your life FOREVER
Ngồi xuống đi và tôi sẽ kể một câu chuyện

Khi còn là một cậu bé ở phía nam Illinois
Tôi nghe một anh chơi nhạc blues với âm thanh tuyệt vời
Anh ta có chiếc ghi ta cũ nhưng chẳng nổi tiếng
Dù chơi nhạc rất tồi nhưng anh ta vẫn vui
Anh ta nháy mắt với tôi và nói con trai để cha chia sẻ thông tin này
Nếu bạn muốn cuộc sống hạnh phúc bạn phải học hát nhạc blue đi
Tôi nài nỉ, cầu xin cha mua một chiếc ghi ta
Tôi nói muốn chơi nhạc blue và ông ấy đã gật đầu
Cha tôi nói khi bằng tuổi tôi ông hay chơi nhạc bugi
Chỉ cần nhạc blue và một ít động tác mà thôi
Âm nhac có sức mạnh mà thiếu nó tôi đã có thể thề
Rằng bố tôi chẳng thể gặp mẹ của tôi và tôi chẳng thể sinh ra

Cái gì đây chú?
Đây là ảo giác
Nơi những tay solo ghi ta xuất hiện
Không ý cháu là những màu sắc ở đây
Chú không biết

Tôi đã học tất cả những sức mạnh từ cầy đàn của tôi
Tôi đã làm mọi chuyện thật tốt nhưng rồi lại tồi tệ đi
Chỉ cần làm một cuộc đối đầu và dừng lại là có thể có cảm nhận nhịp điệu
Nhạc blues là thế
Chỉ có một con đường có thể làm cho bạn muốn lắc lư
Tôi có thể dạy bạn vỗ tay
Tôi có thể dạy bạn một điệu nhảy
Nếu bạn muốn lắc lư với bạn của tôi thì hãy cho họ cơ hội

Metal!
Dơ tay lên nào
Metal!
Hãy lắc đầu nhiệt tình điđầy rẫy hành động xấu
Bố mẹ nghĩ bạn bị điên!
Hàng xóm nghĩ bạn thô lỗ
Hãy tin tưởng hoặc sẽ chẳng còn nhạc blue nữa
Hãy thêm vào một chút ồn ào và vặn âm li lên mức 10
Âm nhạc có sức mạnh để thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi

 

×
Quay lại
Top