[Lyrics] Dancing Crazy - Miranda Cosgrove

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I've got a feeling that it's gonna be alright,
We don't know where we're goin' and I don't know where I'm at,
I'm kinda thinkin' I don't like nobody else,
You know whatever happens, I will be right by your side,

You, me in the spotlight,
Running around till the end of the night,
Hot, hot keep it comin',
We can rock out till the early morning,

You, me, going all night,
We don't care who's wrong and who's right,
Hot, hot, keep it comin',
We can rock out till the early morning,

Everybody's dancin' dancin' crazy,
And we never stop, never stop,
Everybody's ragin', ragin' crazy,
Put your hands up,
Put your hands up,

I like you and you like me,
We get together and we're happy,
Did you hear me say that?
Did you, did you, did you hear me say that?
snap!
And I like the way that we kiss,
You and me together like this,
Did you hear me say that?
Did you, did you, did you hear me say that?
Snap!

Another night,
And so just crank that music up,
We don't know where we're goin',
And I don't know where I'm at,
It doesn't matter cause we always know what's up,
I know whatever happens,
You will be right by my side,

You, me in the spotlight,
Running around till the end of the night,
Hot, hot, keep it comin',
We can rock out till the early morning,

You, me, going all night,
We don't care who's wrong and who's right,
Hot, hot, keep it comin',
We can rock out till the early morning,

Everybody's dancin', dancin' crazy,
And we never stop, never stop,
Everybody's ragin', ragin' crazy,
Put your hands up,
Put your hands up,

I like you and you like me,
We get together and we're happy,
Did you hear me say that?
Did you, did you, did you hear me say that?
Snap!

And I like the way that we kiss,
You and me together like this,
Did you hear me say that?
Did you, did you, did you hear me say that?
Snap!

Oh, oh, uh, oh,

Chrous: (2x)
Everybody's dancin', dancin' crazy,
And we never stop, we never stop,
Everybody's ragin', ragin' crazy,
Put your hands up,
Put your hands up

Everybody's dancin', dancin' crazy,
And we never stop, we never stop,
Everybody's ragin', ragin' crazy,
Put your hands up,
Put your hands up,

I like you and you like me,
We get together and we're happy,
Did you hear me say that?
Did you, did you, did you hear me say that?
Snap!

And I like the way that we kiss,
You and me together like this,
Did you hear me say that?
Did you, did you, did you hear me say that?
Snap!
Em có cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ yên ổn
Chúng ta chẳng biết sẽ đi đâu và em cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa
Em nghĩ mình chả thích ai khác
Anh biết đấy dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên anh

Dưới ánh đèn
Anh và em chạy loanh quanh đến hết đêm
Cứ để nó sôi sục
Chúng ta sẽ đung đưa thân mình đến rạng sáng

Anh và em đi chơi suốt đêm
Chúng ta chẳng quan tâm ai đúng ai sai
Cứ để nó sôi sục
Chúng ta sẽ đung đưa thân mình đến rạng sáng

Mọi người nhảy nhót điên cuồng
Và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng nhảy
Mọi người quậy phá điên cuồng
Vung tay lên nào
Vung tay lên nào

Em thích anh và anh cũng thế
Chúng ta được bên nhau và chúng ta thật hạnh phúc
Anh có nghe em nói?
Anh, anh có nghe, có nghe em nói?
Ngon đấy!
Và em thích cách chúng ta hôn nhau
Anh và em bên nhau như thế
Anh, anh có nghe, có nghe em nói?
Được đấy!

Một đêm khác
Chỉ cần quay tay phát là nhạc nổi lên
Chúng ta chẳng biết sẽ đi đâu
Và em cũng chẳng biết mình đang ở đâu
Chẳng sao cả vì chúng ta biết điều gì sẽ đến
Em biết điều gì sẽ xảy ra
Anh sẽ ở cạnh em

Dưới ánh đèn
Anh và em chạy loanh quanh đến hết đêm
Cứ để nó sôi sục
Chúng ta sẽ đung đưa thân mình đến rạng sáng

Anh và em đi chơi suốt đêm
Chúng ta chẳng quan tâm ai đúng ai sai
Cứ để nó sôi sục
Chúng ta sẽ đung đưa thân mình đến rạng sáng

Mọi người nhảy nhót điên cuồng
Và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng nhảy
Mọi người quậy phá điên cuồng
Vung tay lên nào
Vung tay lên nào

Em thích anh và anh cũng thế
Chúng ta được bên nhau và chúng ta thật hạnh phúc
Anh có nghe em nói?
Anh, anh có nghe, có nghe em nói?
Ngon đấy!

Và em thích cách chúng ta hôn nhau
Anh và em bên nhau như thế
Anh, anh có nghe, có nghe em nói?
Được đấy!

Oh, oh, uh, oh,

Mọi người nhảy nhót điên cuồng
Và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng nhảy
Mọi người quậy phá điên cuồng
Vung tay lên nào
Vung tay lên nào

Mọi người nhảy nhót điên cuồng
Và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng nhảy
Mọi người quậy phá điên cuồng
Vung tay lên nào
Vung tay lên nào

Em thích anh và anh cũng thế
Chúng ta được bên nhau và chúng ta thật hạnh phúc
Anh có nghe em nói?
Anh, anh có nghe, có nghe em nói?
Ngon đấy!

Và em thích cách chúng ta hôn nhau
Anh có nghe em nói?
Anh, anh có nghe, có nghe em nói?
Được đấy!

 
×
Quay lại
Top