[Lyrics] Crying Girl - Westlife

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

video


Bryan:
She only cried ever other Tuesday night
She is a crying shame, she could had done something right
In this little town everybody knows her name
Now she's flown away the town will never be the same
Oh oh

Mark/All:

Her eulogy read that
This is the home
Yeah yeah
Of Jessie James
A.K.A.

Bryan/All:
The crying girl (the crying girl)
The crying girl (the crying girl)

She's the crying girl (the crying girl)
Little crying girl (the crying girl)

Bryan:
People in the street, crying cos she lost her life
All the spirits gone, finished up by the night
Ye-yeah
In this state of mind everybody makes mistakes
Yeah

But it's ignorance that let you have your life to take

Mark/All:
What nobody knows
She was my girl
Yes, I am the one
Who fell in love

Bryan/All:
With the crying girl (with the crying girl)

The !crying girl (the crying girl)
She the crying girl (with the crying girl)
Little crying girl (the crying girl)

Bryan:
Nobody knows her, nobody loves her now

Mark:
Nobody knows, nobody knows


All:
The crying girl

Bryan:
Nobody knows her, nobody loves her now

Mark:
Nobody knows, nobody knows

All:

The crying girl

Bryan:
Nobody knows her, nobody loves her now

Mark:
Nobody knows, nobody knows

All:
The crying girl
Bryan
Cô ấy bao giờ cũng khóc vào tối thứ ba
Cô ấy khóc vì sự tủi thẹn, cô ấy đã có thể làm một vài việc đúng
Trong cái thị trấn nhỏ này , ai ai cũng biết tên cô
Bây giờ cô ấy bay xa khỏi thị trấn sẽ không bao giờ là như nhau
Oh oh


Mark/tất cả

Lời khen ngợi của cô ấy rằng
Đây là nhà
Yeah yeah
Của Jessie James
A.K.A

Bryan/tất cả
Cô gái khóc lóc (Cô gái khóc lóc )
Cô gái khóc lóc (Cô gái khóc lóc )

Cô ấy là một người khóc lóc (Cô gái khóc lóc )
Cô gái khóc lóc nhỏ nhắn (Cô gái khóc lóc )

Bryan
Mọi người trên đường,khóc vì cô ấy đánh mất cuộc sống
Tất cả tinh thần đều ra đi , kết thúc bởi đêm tối
Ye-yeah
Trong trạng thái của tâm trí mọi người đều mắc lỗi
Yeah

Nhưng nó là sự ngu dốt rằng hãy để bạn có cuộc sống đươc nắm giữ

Mark/tất cả
Không ai biết cái gì cả
Cô ấy là người con gái của tôi
Vâng, tôi là người duy nhất
Người rơi vào vũng tình yêu

Bryan/tất cả
Với một cô gái khóc lóc (Với một cô gái khóc lóc)

Cô gái khóc lóc (Cô gái khóc lóc )
Cô ấy là một người khóc lóc (Cô gái khóc lóc )
Cô gái khóc lóc nhỏ nhắn (Cô gái khóc lóc )

Bryan
Không ai biết cô ấy , không ai yêu cô ấy bây giờ

Mark
Không ai biết ,không ai biết


Tất cả
Cô gái khóc lóc

Bryan
Không ai biết cô ấy , không ai yêu cô ấy bây giờ

Mark
Không ai biết ,không ai biết

Tất cả

Cô gái khóc lóc

Bryan
Không ai biết cô ấy , không ai yêu cô ấy bây giờ

Mark
Không ai biết ,không ai biết

Tất cả
Cô gái khóc lóc

 
×
Quay lại
Top