[Lyrics] Cry On Me - Roni Trần

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

video


I'm your windowpane when the rain comes falling
And the love you gave ain't nothing but a dream
When the storm has gone and the sun comes shining
And the bright new dawn has wiped away your tears

When all that you need, is time to heal
I promise I'll be there for you
I'm your shoulder, cry on me


You will be stronger, and you won't surrender
To the pain he left when he went away
I'll be your shelter, and I'll be your shoulder
So you can cry on me
I'll be the friend you need

All you gotta do when the strength within you
Comes shining through is to make me for the truth
There will be a day when the skies will be clear

But until that day you must cast away your fears

When all that you need, is time to heal
I promise I'll be there for you
I'm your shoulder, cry on me

You will be stronger, and you won't surrender
To the pain he left when he went away
I'll be your shelter, and I'll be your shoulder
So you can cry on me

I'll be the friend you need

You will be stronger, and you won't surrender
To the pain, pain he left, when he went away
I'lll be your shelter, and I'll be your shoulder
(So you can cry on me) So baby you can cry on me
(I'll be the friend you need) I'll be the friend you need

You will be stronger, and you won't surrender
To the pain he left when he went away

I'll be your shelter, and I'll be your shoulder
So you can cry on me
I'll be the friend you need
Tôi sẽ là ô cửa kính nơi bạn ngồi khi cơn mưa bắt đầu rơi
Và tình yêu bạn đã trao không còn là gì cả ngoại trừ một giấc mơ
Khi cơn bão đã tan và mặt trời dần toả sáng
Và bình minh tươi sáng sẽ xua tan đi những giọt lệ u sầu của bạn


Khi tất cả gì bạn cần, đã đến lúc chữa lành
Tôi hứa tôi sẽ luôn bên cạnh bạn
Tôi là đôi vai của bạn, cứ khóc trên vai tôi

Bạn sẽ mạnh mẽ, và bạn sẽ không đầu hàng
Với nỗi đau mà anh ta đã để lại khi anh ấy rời xa
Tôi sẽ là nơi trú chân của bạn, và tôi sẽ là đôi vai của bạn
Thế nên bạn có thể khóc trên vai tôi
Tôi sẽ là người bạn mà bạn cần


Tất cả những gì bạn phải làm là vực dậy sức mạnh bên trong bạn
Hãy để cho nó trỗi dậy để khiến tôi tin là sự thật
Sẽ có một ngày bầu trời sáng soi
Nhưng để đến được ngày đó bạn cần phải xua tan đi những nỗi sợ của mình

Khi tất cả gì bạn cần, đã đến lúc chữa lành
Tôi hứa tôi sẽ luôn bên cạnh bạn
Tôi là đôi vai của bạn, cứ khóc trên vai tôi


Bạn sẽ mạnh mẽ, và bạn sẽ không đầu hàng
Với nỗi đau mà anh ta đã để lại khi anh ấy rời xa
Tôi sẽ là nơi trú chân của bạn, và tôi sẽ là đôi vai của bạn
Thế nên bạn có thể khóc trên vai tôi
Tôi sẽ là người bạn mà bạn cần

Bạn sẽ mạnh mẽ, và bạn sẽ không đầu hàng
Với nỗi đau mà anh ta đã để lại khi anh ấy rời xa
Tôi sẽ là nơi trú chân của bạn, và tôi sẽ là đôi vai của bạn

(Thế nên bạn có thể khóc trên vai tôi) Thế nên bạn có thể khóc trên vai tôi
(Tôi sẽ là người bạn mà bạn cần) Tôi sẽ là người bạn mà bạn cần

Bạn sẽ mạnh mẽ, và bạn sẽ không đầu hàng
Với nỗi đau mà anh ta đã để lại khi anh ấy rời xa
Tôi sẽ là nơi trú chân của bạn, và tôi sẽ là đôi vai của bạn
Thế nên bạn có thể khóc trên vai tôi
Tôi sẽ là người bạn mà bạn cần

 
×
Quay lại
Top