[Lyrics] Cried Me a River - Kristinia DeBarge

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

video


I still remember the day that we met
I hung onto every word you said
Asked me to surrender and that's what I did
And you broke my heart again and again

So now you are sorry like you're all in love
but where was your sorry when you broke it all up

I told myself never again there aint no way I'm letting you in because I keep on remembering when you played me

I cried me a river,
I cried me a sea,
I cried me an ocean,
I cried me a stream,
I'm fresh outta teardrops you've got me on E
I'm out of emotion got nothing in me,
and I would have done anything in the world for you
I would have done anything that you told me too,
I cried me a river,

I cried me a sea
and I aint got nothin left in me...

You can't have my number don't want to be friends
I don't care to see you now and then
It's not that I'm bitter it's just that I'm done
My heart finally said enough is enough

So now you are sorry like you're all in love
But you wasn't sorry when you messed it all up


I told myself never again there aint no way I'm letting you in
Because I keep rememberin when you played me
I cried me a river,
I cried me a sea,
I cried me an ocean,
I cried me a stream,
I'm fresh out of teardrops you've got me on E
I'm out of emotion got nothing in me,

And I would have done anything in the world for you
I would have done anything that you told me too,
I cried me a river,
I cried me a sea
And I aint got nothing left in me...

Just in case your not clear and you think there's a chance
There's no way you'll get near this or have me again until hell has frozen over.
You need to understand you'll never get with me again


I cried me a river,
I cried me a sea,
I cried me an ocean,
I cried me a stream,
I'm fresh out of teardrops you've got me on E
I'm out of emotion got nothing in me,
And I would have done anything in the world for you
I would have done anything that you told me too,

I cried me a river,
I cried me a sea
And I aint got nothing left in me...

I cried me a river,
I cried me a sea,
I cried me an ocean,
I cried me a stream,
I'm fresh out of teardrops you've got me on E

I'm out of emotion got nothing in me,
And I would have done anything in the world for you
I would have done anything that you told me too,
I cried me a river,
I cried me a sea
And I aint got nothing left in me...

I cried me a river,
I cried me a sea,

I cried me an ocean,
I cried me a stream,
I'm fresh out of teardrops you've got me on E
I'm out of emotion got nothing in me,
And I would have done anything in the world for you
I would have done anything that you told me too,
I cried me a river,
I cried me a sea
And I aint got nothing left in me...
Em vẫn nhớ ngày chúng mình gặp nhau
Em đã lắng nghe như nuốt lấy từng lời anh nói
Yêu cầu em đầu hàng và đó là những gì em đã làm
Và anh làm trái tim em tan vỡ hết lần này đến lần khác

Nên bây giờ anh xin lỗi giống như anh thật lòng yêu
Nhưng lời xin lỗi của anh ở đâu khi anh làm tan nát trái tim em

Em tự nhủ với mình không bao giờ nữa, không có cách nào em lại lôi anh vào cuộc nữa bởi vì em vẫn còn nhớ lúc anh đã đối xử với em

Em đã khóc cho em cả một dòng sông
Em đã khóc cho em cả biển rộng
Em đã khóc cho em cả đại dương
Em cũng đã khóc cho em cả một dòng suối
Em mới cạn nước mắt, anh đã làm em trống rỗng
Em đã cạn kiệt cảm xúc, chẳng có gì trong em nữa.
Và em lẽ ra sẽ làm bất cứ thứ gì trên thế giới này cho anh
Em lẽ ra cũng sẽ làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu em
(Nhưng) Em đã khóc cho em cả một dòng sông

Em đã khóc cho em cả biển rộng
Và em chẳng có gì còn lại trong em…

Anh không thể có số điện thoại của em đâu,
Em không muốn làm bạn với anh nữa...
Em không quan tâm là thỉnh thoảng thấy anh
Đó không phải là em đau đớn mà chỉ là em đã mệt mỏi
Trái tim em cuối cùng đã nói vậy là quá đủ rồi

Nên bây giờ anh xin lỗi giống như anh thật lòng yêu

Nhưng anh đã không hề xin lỗi khi anh hoàn toàn làm hỏng nó.

Em tự nhủ với mình ... còn lại trong em…

Phòng khi anh không hiểu rõ và anh nghĩ rằng vẫn còn có một cơ hội.
Không có cách nào để anh tiến lại gần hay có em lần nữa đâu cho đến khi khắp địa ngục đã đóng băng
Anh cần phải hiểu rằng anh sẽ không bao giờ được ở bên em lần nữa.

(Em đã khóc cho em cả một dòng sông
Em đã khóc cho em cả biển rộng

Em đã khóc cho em cả đại dương
Em cũng đã khóc cho em cả một dòng suối
Em mới cạn nước mắt, anh đã làm em trống rỗng
Em đã cạn kiệt cảm xúc, chẳng có gì trong em nữa.
Và em lẽ ra sẽ làm bất cứ thứ gì trên thế giới này cho anh
Em lẽ ra cũng sẽ làm bất cứ điều gì vì anh
(Nhưng) Em đã khóc cho em cả một dòng sông
Em đã khóc cho em cả biển rộng
Và em chẳng còn lại gì…)x2
 

×
Quay lại
Top