[Lyrics] Confessions Of A Broken Heart - Lindsay Lohan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Confessions Of A Broken Heart

I wait for the postman to bring me a letter
I wait for the good Lord to make me feel better
And I carry the weight of the world on my shoulders
A family in crisis that only grows older

Why’d you have to go
Why’d you have to go

Why’d you have to go

Daughter to father, daughter to father
I am broken but I am hoping
Daughter to father, daughter to father
I am crying, a part of me is dying and
These are, these are
The confessions of a broken heart

And I wear all your old clothes, your polo sweater

I dream of another you
The one who would never (never)
Leave me alone to pick up the pieces
A daddy to hold me, that’s what I needed

So why’d you have to go
Why’d you have to go
Why’d you have to go!!

Daughter to father, daughter to father

I don’t know you, but I still want to
Daughter to father, daughter to father
Tell me the truth, did you ever love me
Cause these are, these are
The confessions of a broken heart

I love you,
I love you
I love you

I....!!!!!
I love you!!

Daughter to father, daughter to father
I don’t know you, but I still want to
Daughter to father, daughter to father
Tell me the truth...
Did you ever love me!!!?
Did you ever love me?

These are.....
The confessions...of a broken heart

Ohhh....yeah

I wait for the postman to bring me a letter
Lời thú nhận của 1 trái tim tan vỡ

Con đợi người đưa thư mang đến cho con một tấm thiệp

Con đợi Chúa có tấm lòng rộng lượng sẽ khiến con cảm thấy tốt hơn
Và con mang gánh nặng của cả thế giới trên đôi vai
Một gia đình của sự khủng hoảng khiến người ta chỉ thêm già cỗi

Tại sao cha phải ra đi?
Tại sao cha phải ra đi?
Tại sao cha phải ra đi?

Con gái gửi đến với cha,con gái gửi đến với cha
Con đang tan vỡ dần nhưng con vẫn hy vọng

Con gái gửi đến với cha,con gái gửi đến với cha
Con đang khóc,một phần trong con đang chết đi dần và
Đây chính là,là....
Lời thú nhận từ trái tim tan vỡ

Và con mặc chiếc áo cũ của cha,chiếc áo len thể thao dài tay
Con mơ 1 giấc mơ khác về cha
Một người cha sẽ không bao giờ
Để con ở lại nhặt những mảnh mỡ

Cha ơi xin hãy ôm con,đó là điều mà con cần

Vậy tại sao cha phải đi
Tại sao cha phải đi?
Tại sao cha phải ra đi?

Con gái gửi đến với cha,con gái gửi đến với cha
Con đang tan vỡ dần nhưng con vẫn hy vọng
Con gái gửi đến với cha,con gái gửi đến với cha
Con đang khóc,một phần trong con đang chết đi dần và

Đây chính là,là....
Lời thú nhận từ trái tim tan vỡ

Con yêu cha
Con yêucha
Con yêu cha
Con......!!!!!
Con yêu cha!!

Con gái gửi đến với cha,con gái gửi đến với cha

Con đang tan vỡ dần nhưng con vẫn hy vọng
Con gái gửi đến với cha,con gái gửi đến với cha
Con đang khóc,một phần trong con đang chết đi dần và
Đây chính là....
Lời thú nhận ...... từ trái tim tan vỡ

Vâng...

Con đợi người đưa thư mang đến cho con một tấm thiệp

 

×
Quay lại
Top