[Lyrics] Complicated - Avril Lavigne

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Uh huh, life's like this
Uh huh, uh huh, that's the way it is
Cause life's like this
Uh huh, uh huh that's the way it is

Chill out watcha yelling' for?
Lay back it's all been done before
And if you could only let it be

you will see
I like you the way you are
When we're drivin' in your car
and you're talking to me one on one but you've become

Somebody else round everyone else
You're watching your back like you can't relax
You're tryin' to be cool you look like a fool to me
Tell me


Why you have to go and make things so complicated?
I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated
Life's like this you
fall and you crawl and you break
and you take what you get and you turn it into honesty
promise me I'm never gonna find you fake it
no no no

You come over unannounced

dressed up like you're somethin' else
where you are and where it's at you see
you're making me
laugh out when you strike your pose
take off all your preppy clothes
you know you're not fooling anyone
when you've become

Somebody else round everyone else

Watching your back, like you can't relax
Trying to be cool you look like a fool to me


Tell me

Why you have to go and make things so complicated?
I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated
Life's like this you
and You fall and you crawl and you break

and you take what you get and you turn it into
honestly
promise me I'm never gonna find you fake it
no no no no no no

Chill out watcha yelling for?
Lay back, it's all been done before
And if you could only let it be
You will see


Somebody else round everyone else
You're watching your back, like you can't relax
You're trying to be cool, you look like a fool to me
Tell me

Why you have to go and make things so complicated?
I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated
Life's like this you
and You fall and you crawl and you break

and you take what you get and you turn it into
honesty
promise me I'm never gonna find you fake it
no no

Why you have to go and make things so complicated?
I see the way you're acting like your somebody else gets me frustrated
Life's like this you
You fall and you crawl and you break

and you take what you get and you turn it into honesty
promise me I'm never gonna find you fake it
no no no

Ừ hử, cuộc sống thế này đây
Ừ hử, hừ, đó chính là bản chất của nó đấy
Vì cuộc đời là thế
Ừ hử, hừ, đó chính là bản chất của nó đấy


Lạnh rún chưa(*), mày la làng làm gì?
Thư giãn đi, chuyện đã qua rồi mà
Và giá như mày có thể cứ để mọi chuyện tự nhiên
Thì mày sẽ thấy
Tao quí mày vì chính con người mày
Khi tụi mình bon bon trên xe mày
Và mày nói chuyện với tao một cách gần gũi nhưng giờ mày đã trở thành

Một kẻ xa lạ luôn bám đuôi những người khác

Mày ngó trước dòm sau như thể chẳng thể nào thả lỏng được
Mày cố trở nên sành điệu nhưng tao thấy trông mày giống thằng khùng hơn

Nói tao nghe
Sao mày phải bỏ bạn bè và làm mọi chuyện lộn tùng phèo?
Tao thấy cách mày cư xử cứ như mày là ai đó khác làm cho tao rầu muốn ‘bịnh’
Sống cuộc đời thế này
Mày sa ngã rồi mày luồn cúi rồi lụn bại
Rồi cố góp nhặt tất cả những gì có được rồi lại nướng hết

Thật lòng thì
Hãy hứa với là tao tao sẽ không bao giờ phải thấy mày giả dối nữa nhé
Không không không không muốn!!!

Mày đến không báo trước
Chưng diện như thể mày là cái thứ lạc loài
Mày ở đâu và nơi đó thuộc về chốn nào thì mày thấy rồi đấy, mày làm cho tao
Cười tét rún khi thấy mày cố ‘làm màu’
Lột hết mấy bộ ‘đồng phục’ bảnh tỏn đó ra giùm đi ba

Mày biết mày chẳng dụ được ai đâu
Khi mà mày trở thành

Một kẻ xa lạ nhạt nhoà trong số tất cả những người khác
Mày ngó trước dòm sau như thể chẳng thể nào thả lỏng được
Mày cố trở nên sành điệu nhưng tao thấy trông mày giống thằng khùng hơn

Nói tao nghe
Sao mày phải bỏ bạn bè và làm mọi chuyện lộn tùng phèo?
Tao thấy cách mày cư xử cứ như mày là ai đó khác làm cho tao rầu muốn ‘bịnh’

Sống cuộc đời thế này
Mày sa ngã rồi mày luồn cúi rồi lụn bại
Rồi cố góp nhặt tất cả những gì có được rồi lại nướng hết
Thật lòng thì
Hãy hứa với là tao tao sẽ không bao giờ phải thấy mày giả dối nữa nhé
Không không không không muốn!!!

Lạnh rún chưa, mày la làng làm gì?
Thư giãn đi, chuyện đã qua rồi mà

Và giá như mày có thể cứ để mọi chuyện tự nhiên
Thì mày sẽ thấy

Một kẻ xa lạ luôn bám đuôi những người khác
Mày ngó trước dòm sau như thể chẳng thể nào thả lỏng được
Mày cố trở nên sành điệu nhưng tao thấy trông mày giống thằng khùng hơn

Nói tao nghe
Sao mày phải bỏ bạn bè và làm mọi chuyện lộn tùng phèo?
Tao thấy cách mày cư xử cứ như mày là ai đó khác làm cho tao rầu muốn ‘bịnh’

Sống cuộc đời thế này
Mày sa ngã rồi mày luồn cúi rồi lụn bại
Rồi cố góp nhặt tất cả những gì có được rồi lại nướng hết
Thật lòng thì
Hãy hứa với là tao tao sẽ không bao giờ phải thấy mày giả dối nữa nhé
Không không không không muốn!!!

Sao mày phải bỏ bạn bè và làm mọi chuyện lộn tùng phèo?
Tao thấy cách mày cư xử cứ như mày là ai đó khác làm cho tao rầu muốn ‘bịnh’

Sống cuộc đời thế này
Mày sa ngã rồi mày luồn cúi rồi lụn bại
Rồi cố góp nhặt tất cả những gì có được rồi lại nướng hết
Thật lòng thì
Hãy hứa với là tao tao sẽ không bao giờ phải thấy mày giả dối nữa nhé
Không không không không muốn!!!

_______________
(*) câu này dùng để chế nhạo lời đe dọa của ai đó, như là “sợ quá à :-P”


 
×
Quay lại
Top