[Lyrics] Coming Home - Pixie Lott

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hmm Jason DeRulo
Oh Pixie

[Pixie]
Oh no usually I'm always late
Tonight I'm gonna be on time

[Both]
I'm coming home straight after work
So you can have me all to yourself
We'll be alone just me and you
Where no one interrupts what we do

[Pixie]
You say where are you going?
In the night I'm awake
'Cos my body's not to close to you
But you don't call me,
Out of respect you can bet
That you'll be waiting home for me yeah

[Both]
I'm out for the whole day
Try'na do it my way
Monday to Friday
Gotta make my baby understand
I do this for you boy, 'cos you deserve the time

I'm coming home straight after work
So you can have me all to yourself
We'll be alone just me and you
Where no one interrupts what we do
I'm coming home straight after work
So you can have me under your spell
All night, all day
So you can have me all to yourself

[Pixie]
I'm coming home...

[Jason]
You're always complaining
In the morn' when I wake from my sleep
Brush my teeth and leave
And now that I'm famous
It's kinda hard making time for the one that means most to me yeah

I'm out for the whole day
Try'na do it my way
Monday to Friday
Gotta make my baby understand
I do it for you girl
'Cos you deserve the time

[Both]
I'm coming home straight after work
So you can have me all to yourself
We'll be alone just me and you
Where no one interrupts what we do
I'm coming home straight after work
So you can have me under your spell
All night, all day
So you can have me all to yourself

[Jason]
When i'm away I miss my baby
[Pixie]
Yeah i'm gone with half my heart
[Jason]
God knows I must be crazy
[Pixie]
For loving from afar
[Jason]
But tonight it's gonna be different
[Both]
'Cos i'm coming home

I'm coming home straight after work
So you can have me all to yourself
We'll be alone just me and you
Where no one interrupts what we do
I'm coming home straight after work
So you can have me under your spell
All night, all day
So you can have me all to yourself (x2)

Have me all to yourself, all to youself
Hmm Jason Derulo
Ôi Pixie..

[Pixie]
Em biết mọi lần mình vẫn về muộn
Nhưng đêm nay em sẽ về đúng giờ

[Both]
Em về thẳng nhà sau giờ làm
Để anh có thể có được trọn vẹn em
Ta sẽ ở một mình chỉ anh và em
Ở nơi chẳng ai có thể cắt ngang hai ta

[Pixie]
Anh hỏi em đi đâu
Giữa đêm em còn thao thức
Vì cơ thể em chẳng được bên anh
Nhưng anh cũng chẳng thèm gọi
Bỏ hết lòng tự trọng đi, anh có thể chắc chắn
Rằng anh sẽ ở nhà đợi em

[Both]
Cả ngày chẳng có mặt ở nhà
Cố hoàn thành nốt công việc
Từ thứ hai tới thứ sáu
Phải để người ấy hiểu rằng
Mình làm điều này cũng vì người ấy, vì người ấy xứng đáng với thới gian

Em về thẳng nhà sau giờ làm
Để anh có thể có được trọn vẹn em
Ta sẽ ở một mình chỉ anh và em
Ở nơi chẳng ai có thể cắt ngang hai ta
Em về thẳng nhà sau giờ làm
Anh có thể bỏ bùa em
Cả đêm lẫn ngày
Để anh có thể có được trọn vẹn em

[Pixie]
Em đang quay về mái ấm đây

[Jason]
Lúc nào em cũng cằn nhằn
Mỗi sáng anh thức dậy
Đánh rẳng rồi đi làm
Và giờ anh nổi tiếng rồi
Thật khó để sắp xếp thời gian cho người có ý nghĩa nhất với mình

Cả ngày chẳng có mặt ở nhà
Cố hoàn thành nốt công việc
Từ thứ hai tới thứ sáu
Phải để em hiểu rằng
Anh làm điều này cũng vì em,
Vì em xứng đáng với thới gian

[Both]
Em về thẳng nhà sau giờ làm
Để anh có thể có được trọn vẹn em
Ta sẽ ở một mình chỉ anh và em
Ở nơi chẳng ai có thể cắt ngang hai ta
Em về thẳng nhà sau giờ làm
Anh có thể bỏ bùa em
Cả đêm lẫn ngày
Để anh có thể có được trọn vẹn em

[Jason]
Khi ở xa anh nhớ về em
[Pixie]
Vâng em cũng đi làm cũng chỉ với nửa trái tim
[Jason]
Chúa biết rằng anh có thể quá say mê
[Pixie]
Khi yêu thương một người ở nơi xa
[Jason]
Nhưng đêm nay mọi chuyện sẽ khác
[Both]
Vì ta đang quay về mái ấm

Em về thẳng nhà sau giờ làm
Để anh có thể có được trọn vẹn em
Ta sẽ ở một mình chỉ anh và em
Ở nơi chẳng ai có thể cắt ngang hai ta
Em về thẳng nhà sau giờ làm
Anh có thể bỏ bùa em
Cả đêm lẫn ngày
Để anh có thể có được trọn vẹn em (x2)

Để anh có thể có được trọn vẹn em

 
×
Quay lại
Top