[Lyrics] Come And Save Me - Gloriana

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

The sky keeps on changing colors
In the rain
Nothing ever seems
To stay the same
But I found you to my
Surprise
I found all I needed
In your eyes

Everyone keeps leaving
But you stayed
When I held you tonight
And let my heart go free

Hold me close
Now until forever
I'll be unafraid
Hold me close

Give me back
My reason to believe
Come and save me

Love
Nothing ever takes the place
Of love
Breaks through all the madness
Like a flood

You washed away my fears
And let my heart go free
Hold me close
Now until forever
I'll be unafraid

Hold me close
Give me back
My reason to believe

Come and save me
Hold me close
Now until forever
I'll be unafraid

Hold me close
Give me back
My reason to believe
Come and save me

Come and save me
I found you tonight

Dưới cơn mưa
Trời cứ liên tục đổi sắc
Dường như chẳng còn gì
Còn lại như xưa nữa
Nhưng thật ngạc nhiên khi anh tìm thấy em

Những gì anh cần, anh tìm thấy rồi
Trong đôi mắt em
Mọi người cứ bước đi
Nhưng có em ở lại
Khi anh được ôm em đêm nay
Và con tim anh sẽ được tự do

Ôm em thật gần
Bây giờ và mãi về sau

Em không còn lo lâu
Ôm em thật gần
Trả lại cho em
Lý trí để em tin tưởng
Đến và chở che cho em

Tình yêu
Chưa có điều gì dẫn bến bờ tình yêu
Băng qua mọi phong ba

Như dòng nước
Anh cuốn trôi sợ hãi trong em
Cho con tim em tự do
Ôm em thật gần
Bây giờ và mãi về sau
Em sẽ không còn âu lo

Ôm em chặt đi
Trả lại cho em

Lý trí để em tin tưởng
Đến và chở che cho em
Ôm lấy em thật gần
Bây giờ và mãi về sau
Em sẽ không còn lo âu nữa

Ôm em thật gần
Trả lại cho em
Lý trí để em tin tưởng

Đến và chở che cho em
Đến và chở che cho em
Đêm nay, em đã tìm thấy anh


 

×
Quay lại
Top