[Lyrics] Closed Gates Of Hope - Catamenia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
CLOSED GATES OF HOPE

Left alone to tragedies
Staining the soul, undivine
Things once dead came back alive
Nothing ahead and ghosts behind

I realize that I can´t escape
There´s no turning back

My past will haunt me
To the end of my life

I saw myself before the closed gates of hope

We didn´t loose the faith, it lost us
All streams of life have turned into dust
We are left without any hope
And we are standing without fear


Erase this scenery
That I tremble before
Everything left empty
Dead skin holds the pieces inside

I saw myself behind the closed gates of hope

We didn´t loose the faith, it lost us
All streams of life have turned into dust
We are left without any hope

And we are standing without fear

Left alone to tragedies
Staining the soul, undivine
Things once dead came back alive
Nothing ahead and ghosts behind

I saw myself before the closed gates of hope

We didn´t loose the faith, it lost us

All streams of life have turned into dust
We are left without any hope
And we are standing without fear
NHỮNG CÁNH CỔNG HY VỌNG ĐÃ KHÉP

Còn lại một mình với bi ai
Linh hồn vấy bẩn đã mất màu thiêng liêng
Sống sót trở về sau một lần đã chết

Không gì trước mặt, sau lưng quỷ ma đang lượn lờ

Tôi nhận ra không còn đường trốn thoát
Chẳng còn hướng để quay đầu trở lại
Ký ức này sẽ đi cùng với tôi
Ám ảnh tôi cho đến hết cuộc đời

Tôi tìm thấy chính mình nơi những cánh cổng đã đóng của hy vọng

Chúng ta chưa từng buông lỏng niềm tin, mà là nó đã từ bỏ chúng ta

Từng dòng sinh mệnh tan ra, để cát bụi lại trở thành cát bụi
Chúng ta mất hút tại đây, nơi không còn hy vọng
Ta đứng lại đây trong lòng không sợ hãi

Xoá nhòa đi cảnh vật
Mà trước đây tôi hay thường run sợ
Mọi thứ chỉ còn hư không
Để vỏ bọc đã chết chứa tất cả bên trong

Tôi tìm thấy chính mình nơi những cánh cổng đã đóng của hy vọng


Chúng ta chưa từng buông lỏng niềm tin, mà là nó đã từ bỏ chúng ta
Từng dòng sinh mệnh tan ra, để cát bụi lại trở thành cát bụi
Chúng ta mất hút tại đây, nơi không còn hy vọng
Ta đứng lại đây trong lòng không sợ hãi

Còn lại một mình với bi ai
Linh hồn vấy bẩn đã mất màu thiêng liêng
Sống sót trở về sau một lần đã chết
Không gì trước mặt, sau lưng quỷ ma đang lượn lờ


Tôi tìm thấy chính mình nơi những cánh cổng đã đóng của hy vọng

Chúng ta chưa từng buông lỏng niềm tin, mà là nó đã từ bỏ chúng ta
Từng dòng sinh mệnh tan ra, để cát bụi lại trở thành cát bụi
Chúng ta mất hút tại đây, nơi không còn hy vọng
Ta đứng lại đây trong lòng không sợ hãi

 

×
Quay lại
Top