[Lyrics] Close - Corbin Bleu

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Who was I to think that I would ever be ok
When the one that I need
Is like a hundred thousand miles away
I was tripping to think that I could make
It one day without you
My world's built around you

(Girl)

You're the air that I breathe
(And baby you're the)
You're the one thing I see
(You ought to know that)
I need you with me (no)
Can't take this no more, no, so I got to go

I'd do anything to have you close
Even if I got to swim the ocean alone

It just ain't enough when you're on the phone
I'm coming to get you I got to have you close
Close, I got to have you
Close, I really need you
Close, baby I want you
Just got to have you close
Close, I got to have you
Close, I really need you
Close, baby I want you

Just got to have you close

When I'm with my friends only you stay on my mind
Girl since you been gone
My heart's been beating out of time
I knew the moment that I looked in your eyes
That you're something special
Took it to another level
So I don't need it if ain't you

And I don't want it if I can't have you
Every minute you're away all thru the night and the day
I'm think of you cause

You're the air that I breathe
(And baby you're the)
You're the one thing I see
(You ought to know that)
I need you with me

Can't take this no more, no, so I got to go

I'd do anything to have you close
Even if I got to swim the ocean alone
It just ain't enough when you're on the phone
I'm coming to get you I got to have you close
Close, I got to have you
Close, I really need you
Close, baby I want you

Just got to have you close
Close, I got to have you
Close, I really need you
Close, baby I want you
Just got to have you close

I can't stand another second here without you
There's nothing in this world I wouldn't do
To get close to you

Girl I need you close

I'd do anything to have you close
Even if I got to swim the ocean alone
It just ain't enough when you're on the phone
I'm coming to get you I got to have you close
Close, I got to have you
Close, I really need you
Close, baby I want you

Just got to have you close
Close, I got to have you
Close, I really need you
Close, baby I want you
Just got to have you close

Anh là ai khi nghĩ rằng mình đã từng rất ổn
Khi người anh cần

Như xa trăm nghìn dặm
Anh đang chới với khi nghĩ rằng anh có thể vượt qua
Nếu một ngày không có em kề bên
Thế giới của anh bao bọc lấy em.

(Em yêu)
Em là không khí mà anh hít thở
(Và baby em là)
Em là người duy nhất anh muốn ngắm nhìn

(Em cần phải biết điều đó)
Anh cần có em bên cạnh
(Không)
Không thể như thế này thêm nữa, nên anh sẽ đi

Anh sẽ làm mọi thứ để có em gần bên
Dù cho có phải một mình bơi vựơt đại dương kia
Chẳng thể đủ khi chỉ nói chuyện với em qua điện thoại
Anh sẽ đến để em biết anh cần có em kề bên

Gần bên, anh muốn có em
Gần bên, anh thực sự cần có em
Gần bên, baby anh muốn yêu em
Chỉ muốn có em kề bên.
Gần bên, anh muốn có em
Gần bên, anh thực sự cần có em
Gần bên, baby anh muốn yêu em
Chỉ muốn có em kề bên.


Khi bên bạn bè, trong tâm trí anh chỉ có em
Em yêu, từ khi em ra đi
Trái tim anh như đập lỗi nhịp
Anh đã biết cái giây phút khi nhìn vào mắt em
Rằng em là điều gì đó thật đặc biệt
Dẫn nó trở thành cấp độ khác
Vì thế anh chẳng cần tới nữa nếu như không là em
Và anh chẳng muốn gì nữa nếu không có em
Từng giây phút em rời xa,

Anh như trải qua cả ngày dài bởi luôn nghĩ về em.

Em là không khí mà anh hít thở
(Và baby em là)
Em là người duy nhất anh muốn ngắm nhìn
(Em cần phải biết điều đó)
Anh cần có em bên cạnh
(Không)
Không thể như thế này thêm nữa, nên anh sẽ đi.


Anh sẽ làm mọi thứ để có em gần bên
Dù cho có phải một mình bơi vựơt đại dương kia
Chẳng thể đủ khi chỉ nói chuyện với em qua điện thoại
Anh sẽ đến để em biết anh cần có em kề bên.
Gần bên, anh muốn có em
Gần bên, anh thực sự cần có em
Gần bên, baby anh muốn yêu em
Chỉ muốn có em kề bên.

Gần bên, anh muốn có em
Gần bên, anh thực sự cần có em
Gần bên, baby anh muốn yêu em
Chỉ muốn có em kề bên.

Anh không thể chịu nổi những giây phút nơi đây không có em
Trong thế giới này chẳng có điều gì anh không thể làm
Để đến gần bên em
Em yêu anh cần có em bên cạnh


Anh sẽ làm mọi thứ để có em gần bên
Dù cho có phải một mình bơi vựơt đại dương kia
Chẳng thể đủ khi chỉ nói chuyện với em qua điện thoại
Anh sẽ đến để em biết anh cần có em kề bên
Gần bên, anh muốn có em
Gần bên, anh thực sự cần có em
Gần bên, baby anh muốn yêu em
Chỉ muốn có em kề bên

Gần bên , anh muốn có em
Gần bên, anh thực sự cần có em
Gần bên, baby anh muốn yêu em
Chỉ muốn có em kề bên.


 

×
Quay lại
Top