[Lyrics] Climbing the walls - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Close your eyes, make a wish

That this could last forever

If only you could stay with me now

So tell me what it is

That keeps us from each other now


Yeah it's coming to get me

You're under my skinNo I can't let you go

You're a part of me now

Caught by the taste of your kiss


And I don't wanna know

The reason why I

Can't stay forever like this

Now I'm climbing the walls cause I miss youTake my hand, take my life


Just don't take forever

And let me feel your pain kept inside (oh yeah)

There's gotta be a way

For you and I together now

Yeah it's coming to get me

You're under my skin
No I can't let you go

You're a part of me now

Caught by the taste of your kiss (ohh)

And I don't wanna know

The reason why I


Can't stay forever like this

Now I'm climbing the walls cause I miss youIt's an illusion

How can I feel this way?

If I can't have you


It's an illusion

Nothing is real this way

If I can't have youNo I can't let you go

You're a part of me now (now)


Caught by the taste of your kiss (I don't wanna know)

And I don't wanna know

The reason why I

Can't stay forever like this (I'm climbing the walls)

Now I'm climbing the walls cause I miss
Ohhhh

I can't let you go noAnd I don't wanna know

The reason why I

Can't stay forever like this (ohh ohh)


Now I'm climbing the walls cause I miss (I miss) you
Nhắm mắt lại ,Ước một điều ước
Rằng đám mây này mãi mãi là cuối cùng
Nếu bây giờ chỉ có em có thể ở lại với anh
vậy hãy nói với anh
điều gì đã giữ chúng ta mỗi người một nơi

Nó đang đến để bắt lấy anh
Em ở dưới lớp bảo bọc của anh

Không anh không thể để em đi
Bây giờ em đã trở thành một phần của anh
Bắt lấy bằng vị ngọt đôi môi em
Và anh không muốn biết

Lý do tại sao anh
Không thể ở mãi giống như thế này
Bây giờ anh đang leo qua những bước tường làm anh nhớ em

Nắm lấy tay anh , giữ lấy cuộc sống của anh
Chỉ không nắm giữ mãi mãi

Và để anh cảm thấy sữ đau đớn của em giấu bên trong
Phải có một con đường
Cho em và anh bây giờ
Nó đang đến để bắt lấy anh
Em ở dưới lớp bảo bọc của anh

Không anh không thể để em đi

Bây giờ em đã trở thành một phần của anh
Bắt lấy bằng vị ngọt đôi môi em
Và anh không muốn biết
Lý do tại sao anh
Không thể ở mãi giống như thế này
Bây giờ anh đang leo qua những bước tường làm anh nhớ em


Đó chỉ là một sự ảo tưởng
Anh có thể cảm thấy con đường này như thế nào đây
nếu anh không thể có em?
Đó chỉ là một sự ảo tưởng
Không có gì là thật trong con đường này
nếu anh không thể có em


Chorus

 
×
Quay lại
Top