[Lyrics] Cecilia - Simon & Garfunkel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Cecilia, you're breaking my heart
You're shaking my confidence daily
Oh, Cecilia, I'm down on my knees
I'm begging you please to come home

Cecilia, you're breaking my heart
You're shaking my confidence daily
Oh, Cecilia, I'm down on my knees

I'm begging you please to come home
Come on home

Making love in the afternoon with Cecilia
Up in my bedroom (making love)
I got up to wash my face
When I come back to bed
Someone's taken my place

Cecilia, you're breaking my heart

You're shaking my confidence daily
Oh, Cecilia, I'm down on my knees
I'm begging you please to come home
Come on home

Jubilation, she loves me again,
I fall on the floor and I'm laughing,
Jubilation, she loves me again,
I fall on the floor and I'm laughing

Cecilia, em làm tan nát trái tim tôi
Em làm lung lay lòng tự tôn thường ngày của tôi
Ôi, Cecilia, tôi quì gối
Tôi van xin em hãy về nhà

Cecilia, em làm tan nát trái tim tôi
Em làm lung lay lòng tự tôn thường ngày của tôi
Ôi, Cecilia, tôi quì gối

Tôi van xin em hãy về nhà
Về nhà đi

Ân ái lúc chiều muộn cùng Cecilia
Trên gi.ường tôi (ân ái)
Tôi dậy rửa mặt
Khi trở lại gi.ường
Ai đó lấy mất chỗ tôi rồi

Cecilia, em làm tan nát trái tim tôi

Em làm lung lay lòng tự tôn thường ngày của tôi
Ôi, Cecilia, tôi quì gối
Tôi van xin em hãy về nhà

Vui làm sao, nàng lại yêu tôi
Tôi ngã lăn ra sàn và cười vang
Vui làm sao, nàng lại yêu tôi
Tôi ngã lăn ra sàn và cười vang

 
×
Quay lại
Top