[Lyrics] Carnation - Oasis

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

If you gave me a fresh carnation
I would only crush it's tender petals
With me you'll have no escape
And at the same time there'll be nowhere to settle
I trample down all life in my wake
I eat it up and take the cake
I just avert my eyes to the pain
Of someone's loss helping my gain


If you gave me a dream for my pocket
You'd be plugging in the wrong socket
With me there's no room for the future
With me there's no room with a view at all

I am out of season all year around
Hear machinery roar to my empty sound
Touch my heart and feel winter

Hold my hand and be doomed forever

If you gave me a fresh carnation
I would only crush it's tender petals
With me you'll have no escape
And at the same time there'll be nowhere to settle
And if you're wondering by now who I am
Look no further than the mirror
Cause I am the greed and fear

And every ounce of hate in you
Nếu em trao anh một đóa cẩm chướng tươi tắn
Tôi chỉ vò nát những cánh hoa mỏng manh
Em sẽ chắng có lối thoát nào khỏi anh
Và lúc đó không có chỗ nào đề sống yên
Tôi dẫm nát tất cả những sinh linh khi tỉnh giấc
Ăn hết chúng và lấy cái bánh
Tôi chỉ ngoảnh đi trước đau đớn

Của nỗi mất mát của ai đó đem lại cho tôi lợi lộc

Nếu em trao ảo mộng về túi của tôi
Em hẳn cắm sai lỗ rồi
Với tôi chẳng có chỗ nào dành cho tương lai
Với tôi chẳng có chỗ nào để xem xét cả

Tôi chẳng màng bốn mùa đổi thay xung quanh
Nghe tiếng máy móc gào rú vào âm thanh trống trải
Hãy thử chạm vào tim tôi và cảm nhận mùa đông nơi đó

Nắm lấy bàn tay và mãi mãi thất vọng

Nếu em trao anh một đóa cẩm chướng tươi tắn
Tôi chỉ vò nát những cánh hoa mỏng manh
Em sẽ chắng có lối thoát nào khỏi anh
Và lúc đó không có chỗ nào đề sống yên
Và nếu em thắc mắc tôi là ai
Hãy nhìn xa hơn tấm gương soi
Vì tôi là lòng tham và nỗi sợ

Và mỗi gam lòng căm ghét trong em (1 ounce = 28.35g)
 
×
Top Bottom