[Lyrics] Capricorn (A Brand New Name) - 30 Seconds to Mars

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
So I run, hide and tear myself up
Start again with a brand new name
And eyes that see into infinity

I will disappear
I told you once and I'll say it again
I want my message read clear
I'll show you the way, the way I'm going

So I run, and hide and tear myself up
Start again with a brand new name
And eyes that see into infinity
I was almost there
Just a moment away from becoming unclear
Ever get the feeling you're gone
I'll show you the way, the way I'm going
So I run, and hide and tear myself up
I'll start again with a brand new name
And eyes that see into infinity

So I run, start again
With a brand new name
With a brand new name

So I run and hide and tear myself up (so I run)
I'll start again with a brand new name (start again)
And eyes that see into infinity (with a brand new name)

I will disappear
Bởi vậy tôi chạy chốn, ẩn nấp và xé nát bản thân mình
Bắt đầu lại với một cái tên mới
Và đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô tận

Tôi sẽ biến mất
Tôi đã nói với em 1 lần rồi và giờ tôi sẽ lặp lại lần nữa
Tôi muốn thông điệp của tôi được đọc lên một cách rõ ràng nhất
Tôi sẽ chỉ cho em thấy con đường, con đường tôi đang đi

Bởi vậy tôi chạy chốn, ẩn nấp và xé nát bản thân mình
Bắt đầu lại với một cái tên mới
Và đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô tận
Tôi gần như đã ở đó
Chỉ là một khoảnh khắc tính từ lúc mọi việc trở nên không rõ ràng
Từng có cảm giác rằng em đã đi xa rồi
Tôi sẽ chỉ cho em thấy con đường, con đường tôi đang đi
Bởi vậy tôi chạy chốn, ẩn nấp và xé nát bản thân mình
Bắt đầu lại với một cái tên mới
Và đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô tận

Bởi vậy tôi chạy chốn, bắt đầu lại một lần nữa
Với một cái tên mới
Với một cái tên mới

Bởi vậy tôi chạy chốn, ẩn nấp và xé nát bản thân mình (Bởi vậy tôi chạy chốn)
Bắt đầu lại với một cái tên mới (Bắt đầu lại một lần nữa)
Và đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô tận (Với một cái tên mới) 
×
Top Bottom