[Lyrics] Can't Take That Away (Mariah's Theme) - Mariah Carey

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Can't take that away

They can say anything they want to say
Try to bring me down
But I will not allow
Anyone to succeed
Hanging clouds over me
And they can try hard to make me feel

That I don't matter at all
But I refuse to falter
In what I believe
Or lose faith in my dreams

'Cause there, there's a light in me
That shines brightly
They can try
But they can't take that away from me

From me

Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
They...
Oh

They, they can do anything they want to you
lf you let them in
But they won't ever win
If you cling to your pride

And just push them aside
See
I have learned there's an inner peace I own
Something in my soul
That they cannot possess
So I won't be afraid
And darkness will fade

'Cause there, there's a light in me

That shines brightly
They can try
But they can't take that away from me

No
They can't take this
Precious love
l'll always have inside me
Certainly the Lord will guide me

Where I need to go

Oh...

They can say anything they want to say
Try to break me down
But 1 won't face the ground
I will rise steadily
Sailing out of their reach


Oh Lord
They do try hard to make me feel
That I don't matter at all
But I refuse to falter
In what I believe
Or lose faith in my dreams

'Cause there's a light in me that shines brightly
They can try

But they can't take that away from me

Ohoahoohaoaoha.... oahahaahoah....
Uhhuhuhuhuhuuh.... Uhuahouhuuhhu

No, no, no, no, no, no, no, no, no, no

Uhmmh.... Uhuhmm....
Không thể lấy đi.


Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn
Cố gắng làm tôi thấp kém
Nhưng tôi sẽ không cho phép
Không ai có thể
Phủ những đám mây u tối lên tôi
Và họ có thể cố làm cho tôi cảm thấy
Rằng tôi chẳng có giá trị gì
Nhưng tôi không chịu ngập ngừng

Trước những gì tôi tin tưởng
Hay đánh mất sự chung thành với những giấc mơ nơi tôi

Bởi nơi đó, có một thứ ánh sáng trong tôi
Toả sáng mạnh mẽ
Họ có thể cố gắng
Nhưng họ không thể lấy đi điều đó từ tôi
Trong tôi

Họ. họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với bạn

Nếu bạn để họ đánh lừa
Nhưng họ sẽ không bao giờ thắng
Nếu bạn giữ được niềm kiêu hãnh
Và chỉ để họ một bên
Hãy xem
Tôi đã học được rằng trong tôi luôn có một điều yên bình mà tôi sở hữu
Thứ gì đó trong tâm hồn tôi
Mà họ không thể chiếm giữ
Nên tôi sẽ không sợ hãi

Và bóng đêm sẽ tan biến đi

Bởi nơi đó, có một thứ ánh sáng trong tôi
Toả sáng rực rỡ
Họ có thể cố gắng
Nhưng họ không thể đánh cắp điều đó từ nơi tôi

Không
Họ không thể lấy nó
Tình yêu kì diệu

Mà con luôn mang trong mình
Chắc chắn rằng Chúa sẽ chỉ đường con
Đến nơi con thuộc về

Ôi

Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn
Cố gắng khiến tôi sụp đổ
Nhưng tôi sẽ không như vậy
Tôi sẽ hồi sinh mạnh mẽ

Vượt ra khỏi nơi họ có thể với tới

Ôi Chúa!
Họ cố gắng rất nhiều để làm con cảm thấy
Rằng con không hề có giá trị
Nhưng con từ chối sự ngập ngừng
Trước những gì con thấy tin tưởng
Hay đánh mất niềm yêu thương nơi những giấc mơ của con

Bởi luôn có một luồng sáng trong con toả sáng huy hoàng

Họ có thể cố thử
Nhưng họ sẽ không thể lấy đi điều đó từ nơi con.

 

×
Quay lại
Top