[Lyrics] Can't Be Tamed - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️For those who don't know me,
I can get to bit crazy,
Have to get my way, yep
At 24 hours a day
Cause i'm hot like that
Every guy everywhere just gives me mad attention
Like i'm under inspection
I always get a ten cause i'm built like that,

I go thru guys like money flyin' out their hands
They try to change me but they realize they can't
And every tomorrow is a day I never plan,
If youre gonna be my man, understand

[Chorus]
I can't be tamed
I can't be saved
I can't be blamed

I can't be, (I can't)
Can't be tamed
I can't be changed
I can't be tamed
I can't be tamed

If there was a question about my intentions id tell ya,
I'm not here to sell ya,
Or tell you to go to hell

I'm like a puzzle but all of my pieces are jagged,
If you can understand this,
We can make some magic
I'm wrong like that

I wanna fly I wanna drive I wanna go,
I want to be a part of something I don't know,
And if you try to hold me back I might explode,
Baby by now you should know,


[Chorus]

I'm not a trick you play
im wired a different way
im not a mistake
im not a fake
its set in my DNA
don't change me
dont change me

dont change me
don't change me
(i can't be tamed)

I wanna fly I wanna drive I wanna go,
I want to be a part of something I don't know,
And if you try to hold me back I might explode,
Baby by now you should know,

[Chorus]
Cho những ai không biết tôi
Tôi có thể hơi điên đấy
Phải theo cách của tôi
24 tiếng một ngày
Vì tôi hot đến thế
Tất cả chàng trai ở mọi nơi đều trao tôi sự chú ý điên cuồng
Như tôi chỉ kém sự xem xét ở quân đội
Tôi luôn hoàn hảo vì tôi sinh ra để như thế

Tôi đi qua các chàng trai như tiền rời khỏi tay họ
Họ cố gắng thay đổi tôi nhưng họ nhận ra họ không thế
Và mọi ngày đều là một ngày tôi không đặt kế hoạch
Nếu sẽ là bạn trai tôi, phải hiểu điều này

[ĐK]
Tôi không thể khuất phục
Tôi không thể cứu chữa
Tôi không thể bị trách mắng

Tôi không thể bị (x4)
Tôi không thể bị thay đổi
Tôi không thể khuất phục

Nếu có một câu hỏi về ý định của tôi, tôi sẽ nói cho bạn
Tôi không ở đây để bán rẻ bạn
Hay nói cho bạn đến địa ngục
Tôi như một câu đố nhưng rất góc cạnh
Nếu bạn có thể hiểu điều này

Chúng ta có thể làm điều kì diệu đấy
Tôi luôn sai lầm kiểu này

Tôi muốn bay, tôi muốn lái, tôi muốn đi
Tôi muốn là một phần của một vài thứ ngay cả tôi cũng không biết
Và nếu bạn cố gắng giữ tôi lại tôi sẽ nổi loạn đấy
Cưng, bạn nên biết mà

ĐK


Tôi không phải là trò chơi để vui đùa
Tôi cứng rắn từ theo những cách khác nhau
Tôi không phải là một sai lầm
Tôi không phải là đồ giả mạo
Nó đã ngấm sâu trong ADN của tôi rồi
Đừng cố thay đổi tôi(x4)
(Tôi không thể khuất phục)

Tôi muốn bay, tôi muốn lái, tôi muốn đi

Tôi muốn là một phần của một vài thứ ngay cả tôi cũng không biết
Và nếu bạn cố gắng giữ tôi lại tôi sẽ nổi loạn đấy
Cưng, bạn nên biết mà

ĐK

 
×
Quay lại
Top