[Lyrics] Can You Hear Me (OST East Of Eden) - Lee Seung Chul

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️<strong> ((¯`'•.¸♥__EngTrans__♥¸.•'´¯)) </strong>

In the end, we will eventually pass each other
Left behind the recollection to forget each other
Love the pain you left me
How will I be able to endure my grief?
Every day the bitter thoughts comes in
Falling in love with you was death and I did not regret the decision


When thinking about it, makes me want to go crazy
Cry as if nobody is around
Please don’t forget. Please don’t forget.
I am on/by your side
I love you, can you hear it?
Even though you can’t be by my side, this isn’t goodbye
Because the path you choose will make us meet again.

When thinking about it, makes me want to go crazy

Cry as if nobody is around
Please don’t forget. Please don’t forget.
I am on/by your side
I love you, can you hear it?

I will wait for you forever
Even if you have forgotten me~
Because of love, I will love you
Your tears, your loneliness, I will take them with me

Please don’t cry anymore
Even if the world makes you grief
I love you, can you hear it?

<strong> ((¯`'•.¸♥__Kanji+ PhiênÂm__♥¸.•'´¯)) </strong>

끝내 우린 스쳐가나봐
KkeutNae URin SeuChyeoGaNaBwa
기억넘어 서로를 지워야하나요~

GiEogNeomEo SeoRoReur JiWoYaHaNaYo~
내게 사랑이준 깊은상처는
NaeGe SaRangIJun GipEunSangCheoNeun
어떻게 견디며 살아야하는지
EoTteohGe GyeonDiMyeo SarAYaHaNeunJi
매일 아픈 그리움속에 가슴텅빈채 살아도
MaeIr APeun GeuRiUmSogE GaSeumTeongBinChae SarADo
그대를 사랑했던일 그것만은 죽어도 나 후회하지않아요
GeuDaeReur SaRangHaessDeonIr GeuGeosManEun JugEoDo Na HuHoeHaJiAnhAYo


※그대가 보고싶을때 미칠듯 보고싶을때
※GeuDaeGa BoGoSipEurTtae MiChirDeus BoGoSipEurTtae
그저 한번씩 나 이렇게 남모르게 울면되요
GeuJeo HanBeonSsig Na IReohGe NamMoReuGe UrMyeonDoeYo
잊지 말아요 그대요 잊지 말아요
IjJi MarAYo GeuDaeYo IjJi MarAYo
내가 늘 그대의 곁에 있음을
NaeGa Neur GeuDaeUi GyeotE IssEumEur

사랑해요 그대 지금 듣고 있나요
SaRangHaeYo GeuDae JiGeum DeudGo IssNaYo
그대 내게 올수 없어도 아직 이별은 아니죠 /
GeuDae NaeGe OrSu EobsEoDo AJig IByeorEun ANiJyo /
온길을 돌아 언젠가 내게 돌아오려고 떠나는 길일테니깐
OnGirEur DorA EonJenGa NaeGe DorAORyeoGo TteoNaNeun GirIrTeNiKkan

※그대가 보고싶을때 미칠듯 보고싶을때
※GeuDaeGa BoGoSipEurTtae MiChirDeus BoGoSipEurTtae

그저 한번씩 나 이렇게 남모르게 울면되요
GeuJeo HanBeonSsig Na IReohGe NamMoReuGe UrMyeonDoeYo
잊지 말아요 그대요 잊지 말아요
IjJi MarAYo GeuDaeYo IjJi MarAYo
내가 늘 그대의 곁에 있음을
NaeGa Neur GeuDaeUi GyeotE IssEumEur
사랑해요 그대 지금 듣고 있나요
SaRangHaeYo GeuDae JiGeum DeudGo IssNaYo


언제라도 그댈 기다릴게요
EonJeRaDo GeuDaer GiDaRirGeYo
먼저 그대가 날 잊는다해도 워우워~
MeonJeo GeuDaeGa Nar IjNeunDaHaeDo WoUWo~
사랑하니깐 내가더 사랑하니까
SaRangHaNiKkan NaeGaDeo SaRangHaNiKka
그대 눈물도 외로움도 내가 다가져갈게요
GeuDae NunMurDo OeRoUmDo NaeGa DaGaJyeoGarGeYo
울지말아요 그대여 울지말아요

UrJiMarAYo GeuDaeYeo UrJiMarAYo
세상이 그대를 슬프게해도
SeSangI GeuDaeReur SeurPeuGeHaeDo
사랑해요 그대 지금듣고 있나요
SaRangHaeYo GeuDae JiGeumDeudGo IssNaYo

Em có nghe thấy anh không ?


Đến cuối cùng, chúng ta sẽ chỉ lướt qua nhau
Hãy để kí ức lại phía sau để chúng ta có thể quên được nhau
Tình yêu mà em để lại cho anh là nỗi đau
Anh sẽ có thể chịu đựng được nỗi đau này như thế nào đây ?
Mỗi ngày những ý nghĩ cay đắng lại đến
Yêu em là chọn lựa cái chết nhưng anh không hề hối tiếc với sự lựa chọn đó

Khi nghĩ về nó khiến anh như muốn phát điên
Anh khóc như chốn không người

Xin em đừng quên, xin đừng quên
Anh luôn bên cạnh em
Anh yêu em , em có thể nghe thấy không ?
Dù cho em không thể ở bên cạnh anh thỉ điều này chẳng phải là chia tay đâu
Vì con đường mà em chọn đó sẽ khiến chúng ta gặp lại nhau

Khi nghĩ về nó khiến anh như muốn phát điên
Anh khóc như chốn không người
Xin em đừng quên, xin đừng quên

Anh luôn bên cạnh em
Anh yêu em , em có thể nghe thấy không

Mãi mãi anh sẽ đợi chờ em
Thậm chí nếu như em đã quên anh rồi
Vì tình yêu, anh sẽ yêu em
Những giọt nước mắt của em, sự hiu quạnh của em, anh sẽ mang chúng đi cùng anh
Xin em đừng khóc nữa
Thậm chí nếu thới gian này có khiến em đau buồn

Thì anh sẽ yêu em, em có thể nghe thấy không ?

 

×
Quay lại
Top