[Lyrics] Call You Tonight - Whitney Houston

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The stars must be aligned tonight
I believe this has to have a meaning
Lightening had to strike tonight
'Cause the two of us are finally meeting

In this place, at this time
And I feel safe when I look in your eyes
I feel like I know you from another life
And it makes me wish I wasn't so pressed for time

I can't catch my breath 'cause you take it away
For the best writer in town could not find words to say
How there's so many things I wanna get to know
I wish that I could stay but I gotta go

So I'mma call you tonight
I will baby, just as soon as I get time alone
I'mma call you tonight
I will baby, just as soon as I get home

That's the way it goes in life
You get busy when you just don't wanna
There's never enough time day or night
You have to make it so baby

I'm gonna make a way to connect
'Cause your face is one I can't forget
I feel like I know you from another life
And it makes me wish I wasn't so pressed for time

I can't catch my breath 'cause you take it away
For the best writer in town could not find words to say
How there's so many things I wanna get to know
I wish that I could stay but I gotta go

So I'mma call you tonight
I will baby, just as soon as I get time alone
I'mma call you tonight
I will baby, just as soon as I get home

Destiny, I believe in it
Meant to be, don't you see it's possible
That for this kind of magic anything can happen
And if you wanna know then stay by the phone
Just stay by the phone

I can't catch my breath 'cause you take it away
For the best writer in town could not find words to say
How there's so many things I wanna get to know
I wish that I could stay but I gotta go

So I'mma call you tonight
I will baby, just as soon as I get time alone
I'mma call you tonight
I will baby, just as soon as I get home .
Những vì sao hẳn phải thẳng hàng đêm nay
Em tin điều này có ý nghĩa gì đó
Sấm chớp đánh vào đêm nay
Vì cả hai ta cuối cùng đã được gặp nhau

Ngay tại đây, lúc này
Và em cảm thấy được che chở khi nhìn vào đôi mắt anh
Em cảm thấy như kiếp trước em đã biết anh rồi
Và điều đó làm em ước em có đủ thời gian

Em không thể bắt lại nhịp thở vì anh đã lấy đi mất
Vì cả nhà văn tài hoa nhất trong thị trấn cũng không thể tìm từ để diễn tả được điều này
Thật là có quá nhiều thứ mà em muốn biết
Em ước em có thể bên anh nhưng em phải đỉ rồi

Nên em sẽ gọi anh đêm nay
Em hứa mà anh, chỉ khi nào em có thời gian riêng tư
Em sẽ gọi anh đêm nay
Em hứa mà anh, chỉ khi em về nhà ngay đây thôi

Đó là điều mà cuộc sống đưa đẩy
Anh bận bù đầu trong khi anh chẳng muốn thế
Không bao giờ có đủ thời gian dù ngày hay đêm
Anh phải làm điều đó anh yêu à

Em sẽ cố tìm cách kết nối
Vì gương mặt anh là thứ mà em không thể quên đi được
Em cảm thấy như em quen anh từ kiếp trước thì phải
Và điều đó làm em ước mình không bị áp lực giờ giấc thế này

Em không thể bắt lại nhịp thở vì anh đã lấy đi mất
Vì cả nhà văn tài hoa nhất trong thị trấn cũng không thể tìm từ để diễn tả được điều này
Thật là có quá nhiều thứ mà em muốn biết
Em ước em có thể bên anh nhưng em phải đỉ rồi

Nên em sẽ gọi anh đêm nay
Em hứa mà anh, chỉ khi nào em có thời gian riêng tư
Em sẽ gọi anh đêm nay
Em hứa mà anh, chỉ khi em về nhà ngay đây thôi

Định mệnh, em tin vào nó
Phải là vậy thôi, anh không thấy là nó có thể xảy ra ư
Đó là phép màu đấy điều gì cũng có thể xảy ra hết
Nếu anh muốn biết thì hãy chờ điện thoại
Hãy chờ điện thoại reo

Em không thể bắt lại nhịp thở vì anh đã lấy đi mất
Vì cả nhà văn tài hoa nhất trong thị trấn cũng không thể tìm từ để diễn tả được điều này
Thật là có quá nhiều thứ mà em muốn biết
Em ước em có thể bên anh nhưng em phải đỉ rồi

Nên em sẽ gọi anh đêm nay
Em hứa mà anh, chỉ khi nào em có thời gian riêng tư
Em sẽ gọi anh đêm nay
Em hứa mà anh, chỉ khi em về nhà ngay đây thôi

 
×
Top Bottom