[Lyrics] Call On Me - ATC

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Call on me when you're alone
baby if you need someone to love

[Livio:] if sometimes, things are hard for you
[Joey:] if nothing goes right for you

[Livio:] don't you worry cause im on your side
[Joey:] there's gonna be a way out everytime


[Livio:] if sometimes, you can see the light
[Joey:] happiness is always so bright

[Livio:] dont you worry cause i'm on your side
[Joe:] there's gonna be a way out everytime

[Chorus:]
[ATC:]
call on me when you're alone

baby if you need someone to love
call me, love is a thing that you need
so call on me, call on me

call on me when you're alone
baby if you need someone to love
call me, love is the answer you need
so call on me, call on me

[Livio:] (if you need someone to love...to love... to love....)


[Joey:] if somewhere, there were better days
[Livio:] their happy ever after again
[Joey:] dont you worry cause i'm on your side
there's gonna be a way out every time

[Chorus:]
[ATC:]
call on me when you're alone
baby if you need someone to love

call me, love is a thing that you need
so call on me, call on me

call on me when you're alone
baby if you need someone to love
call me, love is the answer you need
so call on me, call on me

[Livio:] (oh baby call on me....call on me... call on me....)


[ATC:] call on me when you're alone
baby if you need someone to love

[Chorus:]
[ATC:]
call on me when you're alone
baby if you need someone to love
call me, love is the thing that you need
so call on me, call on me


call on me when you're alone
baby if you need someone to love
call me, love is the answer you need
so call on me, call on me

call on me when you're alone
[Livio:] (ooh baby call on me!)
call on me when you're alone
baby, love is a thing that you need

so call on me, call on me........
Hãy gọi cho tôi mỗi khi bạn cô đơn
Hay khi bạn cần ai đó để yêu thương.

[Livio:] Nếu đôi khi, mọi thứ trở nên khó khăn với bạn
[Joey:] Nếu chẳng có điều gì tốt đẹp diễn ra theo ý bạn

[Livio:] Đừng lo lắng vì đã có tôi ở đây bên bạn
[Joey:] Đó sẽ là cách tốt nhất vào mọi thời điểm


[Livio:] Nếu đôi lúc, bạn có thể thấy được ánh sáng
[Joey:] Niềm hạnh phúc luôn luôn rạng ngời

[Livio:] Đừng lo vì đã có tôi ở đây với bạn

[Joe:] Đó sẽ là cách tốt nhất vào mọi thời điểm

[ATC:]
Hãy gọi cho tôi mỗi khi bạn thấy cô đơn
Bạn thân, nếu bạn cần một ai đó để yêu thương

Hãy gọi cho tôi, tình yêu thương chính là điều bạn cần có
Vì vậy hãy gọi cho tôi, gọi cho tôi nhé

Hãy gọi cho tôi mỗi khi bạn thấy cô đơn
Bạn thân, nếu bạn cần một ai đó để yêu thương
Hãy gọi cho tôi, tình yêu thương chính là điều bạn cần có
Vì vậy hãy gọi cho tôi, gọi cho tôi nhé

[Livio:] (Nếu như bạn cần có ai đó để yêu thương...để yêu thương...để yêu thương...)


[Joey:] Nếu ở nơi nào đó, ở đó đã từng có những ngày tốt đẹp hơn

[Livio:] Niềm vui của chúng ta từng ra đi ngay sau đó

[Joey:] Đừng lo lắng vì đã có tôi ở đây bên bạn
Đó sẽ là cách tốt nhất vào mọi thời điểm

[ATC:]
Hãy gọi cho tôi mỗi khi bạn thấy cô đơn
Bạn thân, nếu bạn cần một ai đó để yêu thương

Hãy gọi cho tôi, tình yêu thương chính là điều bạn cần có
Vì vậy hãy gọi cho tôi, gọi cho tôi nhé

Hãy gọi cho tôi mỗi khi bạn thấy cô đơn
Bạn thân, nếu bạn cần một ai đó để yêu thương
Hãy gọi cho tôi, tình yêu thương chính là điều bạn cần có
Vì vậy hãy gọi cho tôi, gọi cho tôi nhé

[Livio:] (Bạn ơi hãy gọi cho tôi...hãy gọi cho tôi...hãy gọi tôi nhé...)
[ATC:]


Hãy gọi cho tôi mỗi khi bạn thấy cô đơn
Bạn thân, nếu bạn cần một ai đó để yêu thương
......


 
×
Quay lại
Top