[Lyrics] Call Me - Roni Trần

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Yeah, yeah, yeah...
Yeah, check it, call me

When was the last time
You ran up on a player that could pay your bills
Run up on a player that can make you feel so good you didn't know what to do?

Baby, I won't mind!
I wrote my numbers down to them on the phone

Let me hear a call soon as you get home
We can talk it through


We can talk about the way
That you shake your hands
Baby, on the dance floor
Feel so good to rock your body
Feel so good you gotta call me

We can talk about the way
That you bounce, work it out
Baby, on the dance floor
Feels so good to rock your body
Feels so good you gotta call me
Call me

Baby, I'd like to...
Get a little time to show what I'm about

Get a little time to show there are no doubt
You should be with me...

Whatever you need, boo
Baby, say the word, and it's in your hands
I don't think you got your ways as my command
I can guarantee...

We can talk about the way
That you shake your hands

Baby, on the dance floor
Feels so good to rock your body
Feels so good you gotta call me
We can talk about the way
That you bounce, work it out
Baby, on the dance floor
Feels so good to rock your body
Feels so good you gotta call me
Call meC-A-L-L-M-E, baby
7-6-5-4-2-4-8-3
Pick me up on my mobile phone
Baby, call me up soon as you get home
And we ride, call me, girl, on my cell
Oh... and we ride, call me, girl
C-A-L-L-M-E, baby


We can talk about the way
That you shake your hands
Baby, on the dance floor
Feels so good to rock your body
Feels so good you gotta call me
We can talk about the way
That you bounce, work it out
Baby, on the dance floor
Feels so good to rock your body

Feels so good you gotta call me
Call me


C-A-L-L-M-E, baby
All you gotta do is holla at me
7-6-5-4-2-4-8-3
C-A-L-L-M-E, baby
All you gotta do is holla at me
7-6-5-4-2-4-8-3
Yeah, yeah, yeah...
Yeah, kiểm tra xem nào, gọi cho anh đi nào

Khi vào lúc cuối cùng
Em chạy đến dựa dẫm một tay chơi mà hắn có thể trả những hoá đơn của em
Gạ gẫm một tay chơi mà hắn có thể khiến em cảm thấy phơi phới mà em cũng không biết phải làm gì phải không?

Cưng à, anh sẽ không để tâm đến
Anh đã viết số điện thoại của anh cho bọn họ

Hãy để anh nghe một cuộc gọi ngay sau khi em về nhà nào
Chúng ta có thể nói chuyện với nhau

Chúng ta có thể nói về cái cách
Mà em lắc đôi tay mình
Cưng à, trên sàn nhảy
Em thấy thật tốt khi quay cuồng
Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi
Chúng ta có thể nói về cái cách

Mà em nhún nhảy, nhảy điên cuồng
Cưng à, trên sàn nhảy
Em thấy thật tốt khi quay cuồng
Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi
Gọi cho anh đi nào

Cưng à, anh muốn
Có được chút thời gian để giới thiệu bản thân mình
Có được chút thời gian để chứng tỏ rằng không hề có sự nghi ngờ

Em nên đến bên anh...

Dù em cần thứ gì
Cưng à, cứ nói một lời, và nó sẽ nằm trong tay em ngay
Anh không nghĩ em đã có cách riêng của mình như quyền tiêu khiển của anh
Anh có thể đảm bảo...

Chúng ta có thể nói về cái cách
Mà em lắc đôi tay mình
Cưng à, trên sàn nhảy

Em thấy thật tốt khi quay cuồng
Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi
Chúng ta có thể nói về cái cách
Mà em nhún nhảy, nhảy điên cuồng
Cưng à, trên sàn nhảy
Em thấy thật tốt khi quay cuồng
Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi
Gọi cho anh đi nào


G-Ọ-I-C-H-O-A-N-H, cưng à
7-6-5-4-2-4-8-3
Hãy gọi anh trên điên thoại
Cưng à, hãy gọi cho anh ngay sau khi em về nhà
Và chúng ta cũng tám, gọi cho anh, cưng à, trên điện thoại của anh
Oh... và chúng ta sẽ tám, gọi cho anh đi nào, cưng ơi
G-Ọ-I-C-H-O-A-N-H, cưng ơi

Chúng ta có thể nói về cái cách

Mà em lắc đôi tay mình
Cưng à, trên sàn nhảy
Em thấy thật tốt khi quay cuồng
Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi
Chúng ta có thể nói về cái cách
Mà em nhún nhảy, nhảy điên cuồng
Cưng à, trên sàn nhảy
Em thấy thật tốt khi quay cuồng
Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi

Gọi cho anh đi nào

G-Ọ-I-C-H-O-A-N-H, cưng à
Tất cả những gì em cần phải làm là giữ chặt lấy anh
7-6-5-4-2-4-8-3
G-Ọ-I-C-H-O-A-N-H, cưng à
Tất cả những gì em cần phải làm là giữ chặt lấy anh
7-6-5-4-2-4-8-3

 
×
Top Bottom