[Lyrics] California Bound - Carolina Liar

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️--Lyric--
You're miles away
You just can't relate
Are you what surrounds you

You feel alive
At least you think that life is something in you
What do we know


There's a southern bound train tomorrow
Takes us out of this dirty town
Chase the sun back to the west coast
In eight hours we're California bound
We're California bound

You got butterflies
Well so do I
Just pretend that they're not there


We can only rely on ourselves like every time
It\'s just a new plan
What do we know

There's a southern bound train tomorrow
Takes us out of this dirty town
Chase the sun back to the west coast
In eight hours we're California bound
We're California bound

We're California bound

You look so brave with the sun in your face
Just gotta believe me
Why don't we go

There's a southern bound train tomorrow
Takes us out of this dirty town
Chase the sun back to the west coast
In eight hours

Oh
Oh
Oh

Forget everything tomorrow
We'll be on a brand new road
Chasing the sun back to the west coast
In eight hours we're California bound
(Ah)

We're California bound
(Bound)
We're California bound
We're California bound
--Trans--
Bạn đang xa nhà
Chỉ là bạn không thể hiểu

Có phải bạn đang đơn độc?

Và bạn đã hiểu ra
Ít nhất bạn cũng nghĩ rằng cuộc sống là một cái gì đó trong bạn
Chúng ta biết được gì nào

Ngày mai có một chuyến tàu hướng về biên giới phía nam
Đưa chúng ta ra khỏi thành phố bụi bặm này
Đi theo mặt trời chiều hướng về vùng vịnh phía tây
Sau 8 tiếng chúng ta đã ở ranh giới của California

Chúng ta đã ở ranh giới của California

Bạn bắt được mấy con bướm ư
Tôi cũng có vậy
Cứ giả bộ rằng chúng ta không có đi

Chúng ta chỉ có thể dựa và chính mình như mọi khi thôi
Đó chỉ là một kế hoạch mới mà thôi
Chúng ta biết được gì rồi nào


Ngày mai có một chuyến tàu hướng về biên giới phía nam
Đưa chúng ta ra khỏi thành phố bụi bặm này
Đi theo mặt trời chiều hướng về vùng vịnh phía tây
Sau 8 tiếng chúng ta đã ở ranh giới của California
Chúng ta đã ở ranh giới của California

Bạn trông thật dũng cảm với khuôn mặt rạng rỡ
Hãy tin tôi đi
Tại sao chúng ta lại không biết chứ


Ngày mai có một chuyến tàu hướng về biên giới phía nam
Đưa chúng ta ra khỏi thành phố bụi bặm này
Đi theo mặt trời chiều hướng về vùng vịnh phía tây
Sau 8 tiếng
Oh
Oh
Oh

Hãy quên hết mọi chuyện của ngày mai đi

Mai chúng ta sẽ lên đường
Đi theo mặt trời chiều hướng về vùng vịnh phía tây
Sau 8 tiếng chúng ta đã ở ranh giới của California
(Ah)
Chúng ta đã ở ranh giới của California
(Ranh giới)
Chúng ta đã ở ranh giới của California
Chúng ta đã ở ranh giới của California 
×
Top Bottom