[Lyrics] Breathing Your Love - Darin

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Baby, you is the diamond that lasts forever
And I just can't take a single step without you
Baby, to you I'll always be a faithful lover
'Cause my heart can't make a single beat without you

You make me fly, you get me high
You turn my world to such a better place
Your crazy touch, the sweetest rush
Is something to save my life

I wanna spend my nights and days between your arms
Every day breathing your love
And even in my dreams I wanna be kissing your lips
Baby, breathing your love

Breathing your love, love, love
Baby, breathing your love, love, love
Breathing your love, love, love
Baby, breathing your love, love, love

Baby boo, only you can make me recover
The lost parts of me I thought they'd gone a long time ago
With you life runs like the best love letter
I was just an empty soul until you stepped in to my show

You make me fly, you get me high
You turn my world to such a better place
Your crazy touch, the sweetest rush
Is something to save my life

I wanna spend my nights and days between your arms
Every day breathing your love
And even in my dreams I wanna be kissing your lips
Baby, breathing your love

Breathing your love, love, love
Baby, breathing your love, love, love
Breathing your love, love, love
Baby, breathing your love, love, love

I wanna have that crazy love
Want it running in my blood
I want it taking over me, over me, over me

I wanna spend my nights and days between your arms
Every day breathing your love
And even in my dreams I wanna be kissing your lips
Baby, breathing your love

I wanna spend my nights and days between your arms
Every day breathing your love
And even in my dreams I wanna be kissing your lips
Baby, breathing your love

Breathing your love, love, love
Baby, breathing your love, love, love
Breathing your love, love, love
Baby, breathing your love, love, love

Breathing your love, love, love
Baby, breathing your love, love, love

Em yêu, em mãi mãi là kim cương
Và Anh chẳng thể bước một mình nếu thiếu em
Em yêu, anh sẽ luôn là người yêu chung thuỷ.
Vì trái tim anh chẳng thể đập lẻ nhịp nếu thiếu em

Em làm anh bay cao, em khiến anh bay bổng.
Em đảo lộn thế giới của anh thành chốn tốt đẹp hơn
Cái chạm điên cuồng của em, một sự vội vàng ngọt ngào
Là chút gì lưu trong cuộc sống của anh

Anh chỉ tốn thời gian ban ngày và ban đêm của mình giữa vòng tay em.
Hàng ngày hơi thở tình yêu của em.
Và thậm trí cả trong giấc mơ, anh muốn hôn lên đôi môi em
Em yêu, hơi thở tình yêu của em

Hơi thở tình yêu của em, tình yêu, tình yêu
Em yêu, hơi thở tình yêu của em, tình yêu, tình yêu
Hơi thở tình yêu của em, tình yêu, tình yêu
Em yêu, hơi thở tình yêu của em, tình yêu, tình yêu

Em yêu, chỉ có em mới có thể giúp anh hồi phục
Phần đã mất của anh mà anh nghĩ chúng đã mất từ lâu
Với em, cuộc sống như một bức thư tình tuyệt vời nhất.
Anh chỉ là một tâm hồn trống rỗng cho đến khi em buớc vào cuộc đời anh.

Em làm anh bay cao, em khiến anh bay bổng.
Em đảo lộn thế giới của anh thành chốn tốt đẹp hơn
Cái chạm điên cuồng của em, một sự vội vàng ngọt ngào
Là chút gì lưu trong cuộc sống của anh

Anh chỉ tốn thời gian ban ngày và ban đêm của mình giữa vòng tay em.
Hàng ngày hơi thở tình yêu của em.
Và thậm trí cả trong giấc mơ, anh muốn hôn lên đôi môi em
Em yêu, hơi thở tình yêu của em

Hơi thở tình yêu của em, tình yêu, tình yêu
Em yêu, hơi thở tình yêu của em, tình yêu, tình yêu
Hơi thở tình yêu của em, tình yêu, tình yêu
Em yêu, hơi thở tình yêu của em, tình yêu, tình yêu

Em yêu, chỉ có em mới có thể giúp anh hồi phục
Phần đã mất của anh mà anh nghĩ chúng đã mất từ lâu
Với em, cuộc sống như một bức thư tình tuyệt vời nhất.
Anh chỉ là một tâm hồn trống rỗng cho đến khi em buớc vào cuộc đời anh.

Anh muốn có một tình yêu say điên dại
Muốn nó chạy trong máu
Anh muốn nó qua anh, qua anh, qua anh. 
×
Quay lại
Top