[Lyrics] Breathe Again - Sara Bareilles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Car is parked, bags are packed,
But what kind of heart doesn't look back
At the comfortable glow from the porch,
The one I will still call yours?

All those words came undone
And now I'm not the only one
Facing the ghosts that decide
If the fire inside still burns

All I have, all I need,
He's the air I would kill to breathe
Holds my love in his hands,
still I'm searching for something out of breath,
I am left hoping someday
I'll breathe again, I'll breathe again

Open up next to you
And my secrets become your truth
And the distance between
That was sheltering me comes in full view
Hang my head, break my heart
Built from all I have torn apart
And my burden to bear
Is a love I can't carry anymore

All I have, all I need,
He's the air I would kill to breathe
Holds my love in his hands,
Still I'm searching for something out of breath,
I am left hoping someday
I'll breathe again

It hurts to be here
I only wanted love from you
It hurts to be here
What am I gonna do?

All I have, all I need,
He's the air I would kill to breathe
Holds my love in his hands,
Still I'm searching

All I have, all I need,
He's the air I would kill to breathe
Holds my love in his hands,
Still I'm searching for something out of breath,
I am left hoping someday
I'll breathe again
I'll breathe again
Xe đến nơi rồi, hành lí đóng gói rồi,
Nhưng có trái tim nào không lưu luyến
Trong ánh sáng rực rỡ dưới hiên nhà
Người em sẽ nhắc đến vẫn là anh?

Tất cả những lời nói còn dang dở
Và giờ em không phải là người duy nhất
Đối mặt với những bóng ma kí ức
Quyết định liệu ngọn lửa trong lòng còn cháy.

Tất cả những gì em có, tất cả những gì em cần
Anh là bầu không khí sẽ giết chết em nếu hít phải
Nắm giữ trong tay tình yêu của em
Em vẫn đang tìm kiếm điều gì đó làm nghẹt thờ
Em vẫn hy vọng một ngày nào đó
Em sẽ lại thở, em sẽ lại thở

Trải lòng mình bên anh
Và những bí mật của em thành của anh
Và khoảng cách giữa hai ta,
Nơi em đang núp mình hiện ra thật rõ.
Khiến em cúi đầu, làm tan vỡ trái tim em
Cộng lại từ những lần em phải rơi lệ
Và gánh nặng em phải mang
Là tình yêu mà em không thể tiếp tục nữa

Tất cả những gì em có, tất cả những gì em cần,
Anh là bầu không khí sẽ giết chết em nếu hít phải
Nắm giữ trong tay tình yêu của em
Em vẫn đang tìm kiếm điều gì đó làm nghẹt thờ
Em vẫn hy vọng một ngày nào đó
Em sẽ lại thở , em sẽ lại thở

Thật đau đớn khi ở đây
Em chỉ muốn tình yêu từ anh
Thật đau đớn khi ở đây
Em biết phải làm gì tiếp theo?

Tất cả những gì em có, tất cả những gì em cần,
Anh là bầu không khí sẽ giết chết em nếu hít phải
Nắm giữ trong tay tình yêu của em
Em vẫn đang tìm kiếm điều gì đó

Tất cả những gì em có, tất cả những gì em cần,
Anh là bầu không khí sẽ giết chết em nếu hít phải
Nắm giữ trong tay tình yêu của em
Em vẫn đang tìm kiếm điều gì đó làm nghẹt thờ
Em vẫn hy vọng một ngày nào đó
Em sẽ lại thở
Em sẽ lại thở

 
×
Quay lại
Top