[Lyrics] Breaking Your Own Heart - Kelly Clarkson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Shaking your head like it's all wrong
Before you're here you're already gone
And even with the light all around you
You're all alone in the dark.
You're breaking your own heart
Taking it too far down the lonely road
You say it's just one love
But when it's close enough you just let it go


The very thing you've been the most afraid of
You've been doing it from the start, breaking your own heart.
Too many tears, too many falls
It's easy to hear behind these walls
But you don't have to walk in the shadows
Life is so hard.


You're breaking your own heart
Taking it too far down the lonely road
You say it's just one love
But when it's close enough you just let it go
The very thing you've been the most afraid of
You've been doing it from the start, breaking your own heart.


You're breaking your own heart.
It's not too late, I'm still right here.
If only you let go of your fears.
You're breaking your heart
Taking your own heart down the lonely road
You say it's just one love
But when it's close enough you just let it go
The very thing you've been the most afraid of
You've been doing it from the start, breaking your own heart.
You're breaking your own heart
Khẽ lắc đầu như thể lại một sai lầm
Trước khi tới đây bạn đã chính thức từ bỏ
Và thậm chí với ánh sáng chiếu rọi quanh mình
Bạn vẫn một mình trong bóng tối.
Bạn đang làm vỡ trái tim của mình
Dấn quá xa vào con đường đơn độc
Bạn nói chỉ là một mối tình
Nhưng khi nó đủ gần, bạn lại để nó vuột mất


Điều khiến bạn sợ nhất
Bạn đã làm thế ngay từ đầu,
Làm vỡ trái tim của chính bạn.
Quá nhiều nước mắt, quá nhiều lần vấp ngã
Dựng lên những bức tường thì dễ chịu hơn nhỉ
Nhưng bạn không phải độc bước trong bóng tối
Đời là bể dâu.


Bạn đang làm vỡ chính tim của mình
Dấn quá xa vào con đường đơn độc
Bạn nói chỉ là một mối tình
Nhưng khi nó đủ gần, bạn lại để nó vuột mất
Điều khiến bạn sợ nhất
Bạn đã làm thế ngay từ đầu,
Làm vỡ trái tim của chính bạn


Bạn đang làm vỡ trái tim của chính bạn.
Vẫn chưa quá muộn đâu, tôi vẫn ở ngay đây.
Giá mà bạn để cho nỗi sợ hãi qua đi
Bạn đang làm vỡ trái tim của mình
Dấn quá xa vào con đường đơn độc
Bạn nói chỉ là một mối tình
Nhưng khi nó đủ gần, bạn lại để nó vuột mất
Điều khiến bạn sợ nhất
Bạn đã làm thế ngay từ đầu,
Làm vỡ trái tim của chính bạn
Bạn đang làm vỡ trái tim của chính bạn 
×
Quay lại
Top