[Lyrics] Breaking The Rules - Michael Learns To Rock

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
On the street you are listening to every beat of your heart
Want to know if it's working and you're still alive
On your feet you are walking around with your clothes torn apart
In a nightmare where the question is how to survive

In this dangerous land
I'm trying the best that I can
to be a respectable man
So won't you listen won't you listen to me

Chorus:

I'm breaking the law if you don't give me more than public attention
I'm breaking the rules gonna act like a fool

On the street you are looking so hard for a place for the night
All you want is understanding of your basic rights

In this dangerous land
I'm trying the best that I can
to be a respectable man
So won't you listen won't you listen to me

Chorus:

I'm breaking the law if you don't give me more than public attention
I'm breaking the rules gonna act like a fool
I'm crossing the line if you don't give me time on your television
I've got something to say don't push me away
Bước trên đường, em lắng nghe từng nhịp đập trái tim mình
Muốn biết rằng trái tim vẫn đập và em vẫn còn sống
trên bước mình em dạo quanh với bộ đồ bị xé tọac
trong cơn ác mộng nơi có câu hỏi luôn là, làm sao để tồn tại

Trong vùng đất hiểm nguy này
Tôi đang gắng hết sức có thể
để là một người tử tế
thế nhưng em sẽ chẳng nghe tôi, chẳng lắng nghe tôi

Chorus:

Tôi phá bỏ luật lệ nếu như em không cho tôi nhiều hơn sự quan tâm chung chung kia
Tôi đang phá bỏ phép tắc và sẽ hành động như kẻ ngốc

Trên đường đi em tìm kiếm một chỗ thật khó vì đêm tối
Tất cả em cần là sự hiểu biết những quyền lợi ăn bản của em

Trong vùng đất hiểm nguy này
Tôi đang gắng hết sức có thể
để là một người tử tế
thế nhưng em sẽ chẳng nghe tôi, chẳng lắng nghe tôi

Chorus:

Tôi phá bỏ luật lệ nếu như em không cho tôi nhiều hơn sự quan tâm chung chung kia
Tôi đang phá bỏ phép tắc và sẽ hành động như kẻ ngốc
Tôi đang vượt giới hạn nếu như em không cho tôi thời gian trên truyền hình của em
Tôi có vài điều để nói, đừng đẩy tôi đi

 

×
Quay lại
Top