[Lyrics] Brave - Leona Lewis

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Brave

Angels lift you off the ground
I've got shadows weighing me down
Still you believe
You believe in me
I wish I could feel that way

You can trust so easily

I can't give you all of me
Stay holding on
When you should be gone
I wish I was that brave

You go to war for love like a soldier
I wanna run away
You're never scared to walk through the fire
I wish I had your faith

I'm turned away(?)
Now if my heart could break(?)
I'm so afraid to lay down my armour
I'm not brave
I'm not brave

Keep my shield up constantly
Stop these arrows piercing me
Now I dont know how

How to put it down (These are right I think)
I wish I was that brave
You go to war for love like a soldier
I wanna run away
You're never scared to walk through the fire
I wish I had your faith
I'm turned away(?)
Now if my heart could break(?)
I'm so afraid to lay down my armour

I'm not brave
I'm not brave

Oh I'm not, I'm not brave
Still you believe
You believe in me
I wish I was that brave

You go to war for love like a soldier
I wanna run away

You're never scared to walk through the fire
I wish I had your faith
I'm turned away(?)
Now if my heart could break(?)
I'm so afraid to lay down my armour
I'm not brave
I'm not brave
I'm not brave
I'm not brave

Thiên thần đưa tôi lên khỏi măt đất
Nhưng chiếc bóng đè nặng lên tôi
Liệu bạn còn tin
Tin tưởng tôi?
Tôi ước mình có thể cảm nhận theo cách đó


Bạn thật quá dễ tin
Tôi không thể trao tất cả cho bạn
Giữ chặt lấy
Khi bạn ra đi
Tôi ước mình có thể dũng cảm như vậy

Bạn bước vào cuộc chiến tình yêu như một người lính
Tôi muốn chạy đi
Bạn chẳng bao giờ sợ phải xuyên qua ngọn lửa

Tôi ước mình có được lòng tin của bạn
Tôi quay lưng bước đi
Giờ nếu trái tim tôi tan vỡ
Tôi rất sợ nếu phải cởi bỏ bộ áo giáp của mình
Tôi đâu có dũng cảm
Tôi đâu có dũng cảm

Giữ tấm khiên của tôi không rời
Chặn những mũi tên phóng về phía tôi

Giờ tôi không rõ thế nào
Làm thế nào để rũ bỏ tất cả
Tôi ước rằng mình có thể dũng cảm như vậy

Bạn bước vào cuộc chiến tình yêu như một người lính
Tôi muốn chạy đi
Bạn chẳng bao giờ sợ phải xuyên qua ngọn lửa
Tôi ước mình có được lòng tin của bạn
Tôi quay lưng bước đi

Giờ nếu trái tim tôi tan vỡ
Tôi rất sợ nếu phải cởi bỏ bộ áo giáp của mình
Tôi đâu có dũng cảm
Tôi đâu có dũng cảm

Oh tôi không, tôi không dũng cảm
Liệu bạn còn tin
Bạn tin tưởng tôi
Tôi ước rằng mình có thể dũng cảm như vậy


Bạn bước vào cuộc chiến tình yêu như một người lính
Tôi muốn chạy đi
Bạn chẳng bao giờ sợ phải xuyên qua ngọn lửa
Tôi ước mình có được lòng tin của bạn
Tôi quay lưng bước đi
Giờ nếu trái tim tôi tan vỡ
Tôi rất sợ nếu phải cởi bỏ bộ áo giáp của mình
Tôi đâu có dũng cảm

Tôi đâu có dũng cảm

 
×
Quay lại
Top