[Lyrics] Born To Lose - Johnny Cash

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Born to lose, I've lived my life in vain
Every dream has only brought me pain
All my life I've always been so blue
Born to lose and now I'm losing you.

Born to lose, it seems so hard to bear
How I long to always have you near
You've grown tired and now you say we're through

Born to lose and now I'm losing you.

Born to lose, my every hope is gone
It's so hard to face that empty dawn
You were all the happiness I knew
Born to lose and now I'm losing you.

There's no use to dream of happiness
All I see is only loneliness
All my life I've always been so blue

Born to lose and now I'm losing you
Born to lose and now I'm losing you.
Thất bại bẩm sinh, tôi đã sống cuộc đời vô ích
Mỗi giấc mơ chỉ mang đến cho tôi nỗi đau
Cả cuộc đời tôi luôn buồn bã
Thất bại bẩm sinh và giờ đây tôi đang mất em

Thất bại bẩm sinh, có vẻ thật khó mà chịu đựng

Tôi rất mong muốn luôn có em bên mình
Em trở nên mệt mỏi và giờ em nói tình ta đã hết
Thất bại bẩm sinh và giờ đây tôi đang mất em

Thất bại bẩm sinh, mọi giấc mơ của tôi đã xa vời
Thật khó mà đối diện với buổi bình mình trống rỗng
Em là tất cả sự hạnh phúc mà tôi biết
Thất bại bẩm sinh và giờ đây tôi đang mất em

Mơ mộng về hạnh phúc thì chẳng ích chi

Tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự cô đơn
Cả cuộc đời tôi luôn buồn bã
Thất bại bẩm sinh và giờ đây tôi đang mất em
Thất bại bẩm sinh và giờ đây tôi đang mất em

 
×
Top