[Lyrics] Booty Call - Ke$ha

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I like you
Don't want to
Marry you
I really wanna
Really wanna
Do you
A favor
And let you know

That I really
Really really really

Like you
Don't want to
Marry you
I really wanna
Really wanna
Do you

A favor
And let you know
That I really
Really really really

I want to show
You a magic trick
Yeah
I promise

It's sick
Like whoah oh oh oh
Everytime gonna
Blow your mind
Just don't

Just don't
(Don't don't don't)
Don't get attached

When I call you up
Trying to get some
Ass all night oh oh oh
Don't want a boyfriend
Just want to get some

Yeah yeah yeah
I really want
To get it

On with you
And from the
Very second
That I saw you
Knew you were gonna
Be my new
Booty call

And it's all (all)

I've been thinking about it
All day long
Just don't
Go falling
In love
Boy you down
To be my new
Booty call
And it's all

W-want
Booty call
W-want

I like you
Don't want to
Marry you
I really wanna
Really wanna

Do you
A favor
And let you know
That I really
Really really really

I've got a
Dance move
You should know

I put on a show
Just come
(Come come come)

Booty call
All alone?
You're my
Number one
(One one one one)


I think
You're nice
But the times
Not right
To try to be
The only dude
In my life
Don't want a boyfriend

Just want to
Have fun
You know

Yeah yeah yeah
I really want
To get it
On with you
And from the

Very second
That I saw you
Knew you were gonna
Be my new
Booty call
And it's all (all)

I've been thinking about it
All day long

Just don't
Go falling
In love
Boy you down
To be my new
Booty call
And it's all
W-want
Booty call

W-want

Back to
All I want
Sorry

I want to play
Tic tac toe
Naked
In my parent's

Babsemeant
Chemistry is like
Electric
Don't try to be
A detective
To see you
And me got
Something
Eeew


Yeah
I really want
To get it
On with you
And from the
Very second
That I saw you
Knew you were gonna

Be my new
Booty call
And it's all (all)

I've been thinking about it
All day long
Just don't
Go falling
In love

Boy you down
To be my new
Booty call

Booty call
Yeah
I really want
To get it
On with you

And from the
Very second
That I saw you
Knew you were gonna
Be my new
And that's all
I've been thinking about it
All day long
Just don't

Go falling
In love
Boy you down
To be my new
Booty call
And it's all

Booty
Tôi thích anh

Nhưng không muốn
Cưới anh
Tôi thật sự muốn
Thật sự muốn
Ban ơn
Cho anh
Và để anh biết
Tôi thật sự
Thật sự thật sự thật sự


Thích anh
Nhưng không muốn
Cưới anh
Tôi thật sự muốn
Thật sự muốn
Ban ơn
Cho anh
Và để anh biết

Tôi thật sự
Thật sự thật sự thật sự

Tôi muốn cho anh thấy
Một thủ thuật ảo thuật
Yeah
Tôi hứa
Đó là đau khổ
Giống như whoah oh oh oh

Mọi lúc sẽ
Làm tâm trí anh choáng váng
Chỉ cần anh đừng

Chỉ cần đừng
(Đừng đừng đừng)
Đừng tìm cách gắn bó
Khi tôi gọi đến
Cố gắng đạt được

"Quấn quít" cả đêm oh oh oh
Không cần bạn trai
Chỉ muốn "nếm mùi" thôi

yeah yeah yeah
Tôi thật sự muốn
Có được nó
Với anh
Và từ

Trong chốc lát
Rằng tôi đã thấy anh
Đã biết anh sẽ
Là người yêu mới của tôi
Lời kêu gọi chiến lợi phẩm

Và đó là tất cà ( tất cả)
Tôi đã nghĩ về nó
Suốt đêm ngày dài

Chỉ cần đừng
Trượt ngã
Vào tình yêu
Chàng trai anh hạ mình
Trở thành người yêu mới của tôi
Lời kêu gọi chiến lợi phẩm
Và đó là tất cà ( tất cả)
Thèm muốn
Tiếng gọi thành phẩm

Thèm muốn

Tôi thích anh
Nhưng không muốn
Cưới anh
Tôi thật sự muốn
Thật sự muốn
Ban ơn
Cho anh

Và để anh biết
Tôi thật sự
Thật sự thật sự thật sự

Tôi thực hiện
Một bước khiêu vũ
Anh nên biết
Em lên sàn diễn
Hãy đến

(Đến đi đến đi nào)

Lời kêu gọi chiến lợi phẩm
Một mình thôi à?
Anh là
Số một của tôi
(Một một một một)

Tôi nghĩ
Anh hấp dẫn

Nhưng thời gian
Không đúng
Để cố gắng trở thành
Chàng công tử duy nhất
Trong đời tôi
Không thèm một anh bạn trai
Thật sự muốn
Có trò vui
Anh biết đó


yeah yeah yeah
Tôi thật sự muốn
Có được nó
Với anh
Và từ
Trong chốc lát
Rằng tôi đã thấy anh
Đã biết anh sẽ

Là người yêu mới của tôi
Lời kêu gọi chiến lợi phẩm
Và đó là tất cả

Tôi đã nghĩ về nó
Suốt đêm ngày dài
Chỉ cần đừng
Trượt ngã
Vào tình yêu

Chàng trai anh hạ mình
Trở thành người yêu mới của tôi
Lời kêu gọi chiến lợi phẩm
Và đó là tất cà ( tất cả)
Thèm muốn
Tiếng gọi thành phẩm
Thèm muốn

Trở lại

Tất cả những thứ tôi muốn
Xin lỗi

Tôi muốn chơi
Ca rô
Khoả thân
Trong nguồn gốc của
Babsemeant (từ này bó tay thiệt - Ala)
Hoá học giống như

Điện
Đừng cố trở thành
Một thám tử trinh thám
Để gặp anh
Và tôi có được
Một vài thứ
Eeew

yeah yeah yeah

Tôi thật sự muốn
Có được nó
Với anh
Và từ
Trong chốc lát
Rằng tôi đã thấy anh
Đã biết anh sẽ
Là người yêu mới của tôi
Lời kêu gọi chiến lợi phẩm

Và đó là tất cả

Tôi đã nghĩ về nó
Suốt đêm dài
Chỉ cần đừng
Trượt ngã
Trong tình yêu
Anh chịu hạ mình
Trở thành người yêu mới của tôi

Lời kêu gọi chiến lợi phẩm

Lời kêu gọi chiến lợi phẩm
yeah yeah yeah
Tôi thật sự muốn
Có được nó
Với anh
Và từ
Trong chốc lát

Rằng tôi đã thấy anh
Đã biết anh sẽ
Là người yêu mới của tôi
Lời kêu gọi chiến lợi phẩm
Và đó là tất cả

Tôi đã nghĩ về nó
Suốt đêm dài
Chỉ cần đừng

Trượt ngã
Trong tình yêu
Anh chịu hạ mình
Trở thành người yêu mới của tôi
Lời kêu gọi chiến lợi phẩm
Và đó là tất cà ( tất cả)

Lời kêu gọi chiến lợi phẩm

 
×
Top Bottom